Trong nước

Thanh Hóa: Nhiều cán bộ, công chức bị triệu tập vì “dính” sai phạm

Liên quan đến sai phạm trong việc đầu tư, di chuyển công trình cấp điện cho Công ty hỗ trợ giáo dục Sao Khuê và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về “Kiểm toán dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa", Hội đồng xét kỷ luật thành phố Thanh Hóa đã có văn bản triệu tập hàng loạt cán bộ, công chức, viên chức để làm rõ các nội dung.

Theo đó, liên quan đến sai phạm trong việc đầu tư, di chuyển công trình cấp điện cho Công ty Hỗ trợ giáo dục Sao Khuê, ngày 14/6/2018, Hội đồng xét kỷ luật thành phố Thanh Hóa đã triệu tập 5 cán bộ, công chức, viên chức.

Có 5 cán bộ, công chức liên quan đến sai phạm trong việc đầu tư, di chuyển công trình cấp điện cho Công ty hỗ trợ giáo dục Sao Khuê bị triệu tập

Cụ thể, những người bị triệu tập gồm: ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã Quảng Thịnh (nguyên Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư (TĐC) thành phố Thanh Hóa); ông Lê Minh Hưng - Trưởng phòng dự án, Ban Ban GPMB&TĐC; ông Trương Văn Tính - Lao động hợp đồng Ban GPMB&TĐC; ông Trịnh Anh Nhân - Chuyên viên phòng Quản lý đô thị; ông Hà Đình Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, thành phố Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản số 1355/UBND-CN chỉ đạo UBND thành phố Thanh Hóa điều chỉnh lại quyết toán đầu tư công trình di chuyển đường điện cấp cho công ty Sao Khuê.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai sót trong việc quản lý, tham mưu phê duyệt dự toán, quyết toán đầu tư xây dựng công trình điện nêu trên.

Trước đó, ngày 27/10/2016, UBND thành phố Thanh Hóa có văn bản số 3998/UBND-GPMB báo cáo tình hình thực hiện công tác di chuyển đường điện 35KV cấp điện cho trạm biến áp 180KVA-35/0,4KV của công ty Sao Khuê. Tại văn bản này, UBND thành phố nêu rõ giá trị quyết toán công trình là 532.219.000 đồng.

Tuy nhiên, tại văn bản số 350/STC-ĐT, ngày 25/1/2017 của Sở Tài chính Thanh Hóa về việc thẩm định lại dự toán và quyết toán công trình di chuyển đường điện 35KV cấp điện cho trạm biến áp 180KVA-35/0,4KV có sự chênh lệch rõ rệt.

Cụ thể: Về dự toán công trình, các loại chi phí như: Chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, Sở Tài chính thẩm định lại đều thấp hơn dự toán đã được phê duyệt, chênh lệch 147.053.000 đồng.

Ban GPMB&TĐC thành phố Thanh Hóa là đơn vị có nhiều cán bộ bị triệu tập nhất

Đối với việc quyết toán công trình, các loại chi phí như: Chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, Sở Tài chính thẩm định lại cũng thấp hơn quyết toán đã được phê duyệt, chênh lệch 127.425.000 đồng.

Trên cơ sở thẩm định lại, Sở Tài chính đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa nghiên cứu, xem xét lại các quyết định của mình để điều chỉnh phù hợp làm căn cứ thực hiện.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cho cấp quyết định theo chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chi phí đầu tư, xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền.

Cùng ngày 14/6/2018, Hội đồng kỷ luật thành phố Thanh Hóa cũng đã triệu tập 7 cán bộ, công chức, viên chức gồm: ông Nguyễn Anh Đức - Cán bộ phòng Quản lý đất đai (QLĐĐ); ông Lê Văn Chiến - Chủ tịch UBND phường Tào Xuyên (nguyên Phó Trưởng phòng QLĐĐ); ông Dương Đình Huệ - Phó giám đốc Ban GPMB&TĐC; ông Lê Minh Hưng - Trưởng phòng Quản lý dự án, Ban GPMB&TĐC; ông Bùi Văn Long - Lao động hợp đồng Ban GPMB&TĐC; ông Lê Ngọc Long - Lao động hợp đồng Ban GPMB&TĐC; ông Trương Văn Tính - Lao động hợp đồng Ban GPMB&TĐC thành phố Thanh Hóa để làm rõ những sai phạm trong việc xác định đơn giá đền bù sai quy định theo thông báo của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch của UBND tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 8626/UBND-KTTC ngày 5/8/2016.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về “Kiểm toán dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa” thì các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện những nội dung mà Kiểm toán Nhà nước đã kết luận và kiến nghị có liên quan đến đơn vị mình trong việc quản lý Dự án “Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa”.

Ban quản lý dự án khẩn trương điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán chi phí đầu tư thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; xử lý các vấn đề về tài chính; chấn chính công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, công tác quản lý tài chính, kế toán.

Có 7 cán bộ, công chức liên quan những sai phạm trong việc xác định đơn giá đền bù sai quy định theo thông báo của Kiểm toán Nhà nước bị triệu tập

Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bộ phận thiết kế, dự toán, tổ chuyên gia chấm thầu đối với những sai sót trong công tác đấu thầu; hoàn tất các nghĩa vụ hợp đồng đối với nhà thầu, làm thủ tục thanh toán gửi ADB để nhanh chóng giải ngân số vốn còn lại theo đúng cam kết hợp đồng và Hiệp định vay vốn; và các vấn đề có liên quan khác đến đơn vị; gửi kết quả thực hiện cho Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Kiểm toán Nhà nước và UBND tỉnh trước ngày 20/8/2016.

Đối với UBND thành phố Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức thẩm tra, làm rõ những tồn tại thiếu sót trong việc xác định đơn giá đền bù sai quy định và xử lý trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, cá nhân tham mưu; gửi kết quả thực hiện cho Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Kiểm toán Nhà nước và UBND tỉnh trước ngày 20/8/2016...

Tuy đã hơn một năm kể từ khi có văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhưng đến nay UBND thành phố Thanh Hóa mới tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP