Tin trong tỉnh

Thi hành kỷ luật 92 đảng viên ở huyện Thanh Chương

Thông tin này được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Chương (Nghệ An) cung cấp về kết quả công tác kiểm tra, giám sát của huyện 8 tháng đầu năm 2018.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đồng thời ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, từ đầu năm đến nay, cấp ủy 2 cấp ở Thanh Chương đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra đối với 191 tổ chức đảng, 119 đảng viên.

Nông dân Thanh Chương đẩy nhanh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 15 tổ chức đảng, 25 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra 2 cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 227 tổ chức đảng, 55 đảng viên. Gắn với kiểm tra, giám sát, các cấp ủy ở Thanh Chương cũng đã tiến hành việc thi hành kỷ luật đảng đảm bảo nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định.

Song song với kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch, Ủy ban Kiểm tra 2 cấp cũng đã tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa giám sát của Đảng với hoạt động giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể để phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Kết quả từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra 2 cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức đảng và 34 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 20/20 tổ chức đảng, 32/34 đảng viên có vi phạm đang ở mức kiểm điểm rút kinh nghiệm; trong đó có 2/34 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Thông qua thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã nhận được 8 đơn, tố cáo 8 đảng viên. Kết quả giải quyết đơn, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chỉ đạo cơ sở thực hiện quy trình xử lý kỷ luật 1 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra 2 cấp ở Thanh Chương đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật 89 đảng viên, chiếm 0,66% số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Tác giả: Mai Hoa

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP