Trong nước

Thi tuyển dụng lại công chức ở Hà Tĩnh: Sai phạm nối tiếp sai phạm!

Luật quy định thi tuyển công chức phải có ít nhất thời gian 1 tháng để chuẩn bị, Hà Tĩnh tổ chức thi tuyển dụng lại hàng trăm công chức tuyển dụng sai phạm trước đây, kế hoạch chỉ ... 1 tuần. Không những thế, trong kế hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh đối tượng thi tuyển dụng lại chỉ có công chức, dẫu rằng đối tượng Bộ Nội vụ hướng dẫn có cả viên chức.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, do có sai phạm trong tuyển dụng công chức từ năm 2008 đến 2017, mới đây UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phải ban hành kế hoạch thi tuyển dụng lại đối với số công chức đã tuyển dụng sai trong 19 năm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Con số rà soát ban đầu của Sở Nội vụ lên đến 507 công chức, viên chức đã tuyển dụng, đã công tác lâu năm phải thi lại.

Sai thì phải sửa! Đó là lẽ tất yếu. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây, là đối với sự việc nhạy cảm và có tính sửa sai gây dư luận như thế này, Hà Tĩnh lại làm quá gấp gáp, đến mức một số cán bộ công chức thuộc diện phải thi tuyển dụng lại ví von như…chạy việt dã.

Ngày 15/12/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành kế hoạch thi tuyển dụng lại. Nhưng mốc thời gian chuẩn bị chỉ có…1 tuần! Vòng 1 được ấn định tổ chức thi là trước 22/12/2020, vòng 2 được ấn định là trước 24/12/2020.

Kế hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ cho 1 tuần để chuẩn bị và thi công chức.

Dẫu biết rằng, Hà Tĩnh đề ra mốc thời gian trong kế hoạch như vậy, là để phù hợp với hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Nội vụ là phải xong trước 31/12/2020. Tuy nhiên, từ tháng 6/2020, Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn các tỉnh thành tổ chức rà soát và tiến hành thi. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Hà Tĩnh “đủng đỉnh” mãi gần 6 tháng sau mới ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng lại? Để rồi ra kế hoạch, tổ chức thi gấp gáp như thế này?!

Từ sai phạm trong tuyển dụng trước đây, giờ phải tổ chức rà soát, thi tuyển dụng lại hơn 500 cán bộ công chức, viên chức, mà theo như Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết con số này sẽ chưa dừng lại. Để rồi giờ đây Hà Tĩnh lại “dính” tiếp sai phạm, khi đề ra thời gian thi trái với luật định.

Theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thì thời gian từ khi thông báo tuyển dụng đến tổ chức thi phải ít nhất 1 tháng, đây Hà Tĩnh chỉ cho giới hạn… 1 tuần!

Tại khoản 2, Điều 15 Nghị định 24/2010 quy định: "Thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng".

Tại khoản 3, Điều 15 Nghị định này cũng quy định rõ: "Chậm nhất 7 ngày trước ngày trước ngày tổ chức thi tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức lập danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc".

Công chức phải thi tuyển dụng lại chỉ có thời gian 1 tuần chuẩn bị (Ảnh minh họa).

Đối với tuyển dụng viên chức, Nghị định 29/2012 ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức cũng quy định cụ thể thời gian tổ chức tuyển dụng như sau: “2. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng” và “3. Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị” (Điều 15).

Nghị định 161/2018 ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức cũng quy định rõ hơn là: “1. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải thông báo công khai ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển” và “3. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức (Điều 8).

Trả lời báo chí, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết có 199 viên chức phải thi lại, nhưng kế hoạch của UBND tỉnh chỉ quy định đối tượng thi tuyển dụng lại là công chức.

Đáng nói hơn, trong hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đối tượng rà soát, tổ chức thi tuyển dụng lại có đối tượng viên chức. Tuy nhiên, kế hoạch 486 ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ mới dừng lại đối tượng thi tuyển lại là công chức, chứ không có viên chức. Dẫu rằng qua rà soát, Sở Nội vụ Hà Tĩnh phát hiện có 199 viên chức tuyển dụng sai phạm phải thi lại đợt này.

Như vậy có thể thấy, việc tuyển dụng, tổ chức thi tuyển dụng lại ở Hà Tĩnh sai phạm nối tiếp sai phạm. Điều này không khỏi khiến cho dư luận đặt dấu hỏi, phải chăng Hà Tĩnh làm đối phó?

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo BVPL

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP