Đẹp

Thời gian biểu khi nhịn ăn gián đoạn

Để đảm bảo 16 tiếng nhịn ăn mà vẫn đủ năng lượng làm việc, bạn nên ăn bữa đầu tiên vào buổi trưa và kết thúc bữa tối trước 20 giờ.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP