Xe

Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô năm 2021

Dưới đây là thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô được quy định chi tiết tại Nghị định 65/2016/NĐ-CP.

Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô. Ảnh: ĐT

Trường hợp cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP, cơ sở đào tạo lái xe ôtô sẽ phải làm thủ tục cấp lại giấy phép trong 2 trường hợp sau:

- Cơ sở đào tạo bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác.

- Cơ sở đào tạo điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo.

Hồ sơ cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô

- Trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác: Thành phần hồ sơ trong trường hợp này được quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 65/2016/NĐ-CP, gồm văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô. Tại văn bản này, cơ sở đào tạo phải nêu rõ lý do hỏng, mất hoặc nội dung cần thay đổi.

- Trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo: Thành phần hồ sơ trong trường hợp này được nêu tại điểm Khoản 1 Điều 15 Nghị định 65/2016/NĐ-CP, bao gồm:

+ Văn bản kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu.

+ Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

+ Giấy đăng ký xe (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô

- Trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

Bước 1: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hồ sơ cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô tại cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô.

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp điều chỉnh xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

Bước 1: Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô đến Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bước 2: Giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phối hợp cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản theo mẫu.

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tác giả: KIM NHUNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP