Trong nước

Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa bị kỷ luật khiển trách do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh: Báo Lao động

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1326 ngày 30 /11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Quang (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) và ông Huỳnh Khánh Toàn (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1328 và 1329 ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đình Tùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1066 ngày 21/12/2023 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng.

Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1327 ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, 18/1/2024.

Tác giả: Hiểu Minh

Nguồn tin: baophapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP