Trong nước

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 9 tỉnh, thành phố gồm: Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang, Đắk Lắk, Bình Phước, Trà Vinh, Bắc Kạn, Cần Thơ, Bạc Liêu.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (Ảnh: Phạm Tâm).

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Ở tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; ông Phạm Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; bà H`Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021.

Ở tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Trần Văn Mi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Huỳnh Anh Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Văn Hẳn (bên trái).

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; ông Nguyễn Quỳnh Thiện- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ở tỉnh Bắc Kạn, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (Ảnh: Phạm Tâm).

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Lê Tấn Cận - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu; ông Phan Thanh Duy, - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP