Tin trong tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII

Chiều 27/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Đ/c Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

Trong phiên họp chiều nay, Thường trực HĐND tỉnh đã thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17, gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024; dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C;.

Phiên họp cũng đã thẩm tra: Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; Báo cáo của UBND tỉnh thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các báo cáo do UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh rà soát, bổ sung vào báo cáo về kinh tế - xã hội năm 2023 một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh như nâng cao chất lượng giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách phát triển dân tộc... Một số đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến 04/28 chỉ tiêu trong năm 2023 chưa đạt; bổ sung một số giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2024.

Về báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của các ngành và địa phương dẫn đến việc triển khai chậm các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong báo cáo phần phụ lục tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục cụ thể. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá lại công tác tham mưu của các cơ quan chức năng được giao tham mưu chính sách, nhất là việc bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách sau khi nghị quyết được ban hành; hướng dẫn thủ tục hành chính để triển khai thực hiện chính sách; việc phân cấp phân quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu

Đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, tuy nhiên theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi, UBND tỉnh cần phải chú trọng để làm thay đổi một cách thực chất trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; đồng thời đề nghị quan tâm đầu tư và sử dụng hiệu quả các cơ sở đào tạo nghề tại các địa phương cấp huyện; quan tâm đến vấn đề thanh tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động; xây dựng phần mềm theo dõi việc xử lý ý kiến kiến nghị của cử tri. Mặt khác, UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và trình nghị quyết đảm bảo tiến độ và chất lượng; sau thẩm tra một số dự thảo nghị quyết cần phải kịp thời tiếp thu để hoàn thiện.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn cần quan tâm đến việc duy trì và phát triển những giống cây con bản địa có chất lượng tạo ra sản phẩm có thương hiệu của địa phương; quan tâm đến chất lượng và đầu ra cho sản phẩm OCOP trên địa bàn...

Những vấn đề được các lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đề nghị bổ sung, làm rõ đã được các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan trao đổi cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi về việc đánh giá thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Tiếp thu ý kiến của đại biểu để chỉ đạo hoàn thiện nội dung các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đã trao đổi cụ thể về việc triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác tổ chức bộ máy; xử lý những dự án chậm triển khai; thu ngân sách năm 2023; tỷ lệ đô thị hóa...

Phát biểu kết luận phiên thẩm tra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đánh giá, trong năm 2023 UBND tỉnh đã rất quyết liệt, nỗ lực để chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được các chỉ tiêu HĐND tỉnh giao với nhiều điểm sáng như: Thu hút đầu tư từ nước ngoài, cải cách hành chính...

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh bám sát nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX để chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm đạt các mục tiêu, chỉ tiêu ở mức cao nhất. Ngoài các giải pháp trọng tâm được đề ra trong báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, cần tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm tránh đầu tư dàn trải, manh mún. Đối với vấn đề xây dựng dự toán ngân sách cùng với việc xây dựng cho năm 2024, cần xây dựng cho giai đoạn 2024-2026.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 25 Nghị quyết về chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên bên cạnh những chính sách có hiệu quả, vẫn còn có những chính sách chưa phát huy hiệu quả, do đó đề nghị UBND tỉnh rà soát để bãi bỏ những chính sách không hiệu quả, manh mún để tập trung nguồn lực cho những chính sách có tác động lớn để phát huy hiệu quả.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP