Tin trong tỉnh

Tỉnh Nghệ An giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025.

Ngày 21/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021, cả tỉnh đã giảm được 20 đơn vị hành chính cấp xã và giảm được 2.085 xóm, khối, bản. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tinh giản biên chế; giảm chi ngân sách nhà nước. Đồng thời, việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng đã góp phần mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương để phát triển bền vững.

Toàn tỉnh Nghệ An giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập

Song, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 cũng còn có một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể như số lượng đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định vẫn còn nhiều. Việc sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư chưa kịp thời. Việc bố trí, sắp xếp các trụ sở cơ quan, đơn vị dôi dư tại một số địa phương còn nhiều bất cập.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã nêu 8 nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả, đúng lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ như: Triển khai bài bản, thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, nhân dân trước, trong và sau thực hiện; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm chính trị cao trong thực hiện; quá trình sắp xếp phải phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Còn nhiều bất cập sau sáp nhập tại Nghệ An

Bên cạnh đó, cần lưu ý phải việc sắp xếp đơn vị hành chính phải gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đảm bảo cải cách hành chính, chuyển đổi số; chú trọng cân nhắc các yếu tố đặc biệt đặc thù; đồng thời giải quyết dứt điểm các tồn tại, thực hiện chế độ chính sách hợp lý cho cán bộ công chức sau sắp xếp; tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hướng tới xây dựng hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, hiệu quả.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP