Tin trong tỉnh

Tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng các Dự án nâng cấp mở rộng QL1A

Ngày 28/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10341/UBND-BTD kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm giải quyết bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng các Dự án nâng cấp mở rộng QL1A.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã phối hợp tích cực với các cơ quan của Bộ Giao thông vận tải thực hiện kiểm tra rà soát số liệu bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án nâng cấp, mở rộng QL1A theo kiến nghị đề xuất của tỉnh Nghệ An.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát và báo cáo Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3210/CQLXD-QLXD2 ngày 08/11/2022. Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ Kế hoạch đầu tư - Bộ Giao thông vận tải đã kiểm tra rà soát và tham mưu Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bổ sung cho tỉnh Nghệ An số kinh phí 1.282,52 tỷ đồng để chi trả cho các hộ dân (số liệu tính đến ngày 31/12/2022), gồm kinh phí bồi thường bổ sung là 573,325 tỷ đồng, kinh phí chậm chi trả là 701,582 tỷ đồng.

Do rất nhiều trường hợp qua giải quyết đơn thư xác định đủ điều kiện được bồi thường, nhưng UBND các huyện có Dự án nâng cấp mở rộng QL1A không thể phê duyệt Phương án bồi thường vì không có nguồn kinh phí chi trả (trong đó có 12 trường hợp tại huyện Quỳnh Lưu có bản án của Toà án nhân dân tỉnh buộc UBND huyện Quỳnh Lưu phải phê duyệt), dẫn đến có một số đoàn đông người kéo đến trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để khiếu nại, gây rối trật tự, đồng thời liên tục có đơn thư vượt cấp gửi các cơ quan Trung ương và địa phương.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An đề xuất Bộ Giao thông vận tải quan tâm, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí cấp bổ sung 1.282,52 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để chi trả cho các hộ dân.

Tác giả: H.B (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP