Tin trong tỉnh

Tối 14/12, Nghệ An có 16 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Từ 6h00 đến 18h00 ngày 14/12, Nghệ An ghi nhận 73 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 15 địa phương. Trong đó có 16 ca cộng đồng, 57 ca đã được cách ly từ trước.

1. BN N.C.S, nam, sinh 1976. Địa chỉ: xóm 1, Bài Sơn, Đô Lương. Ngày 5/12, BN đi từ Quảng Trị về. BN chưa được cách ly. Ngày 13/12 do có triệu chứng ho, rát họng nên BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

2. BN L.T.P, nam, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 1, Thượng Sơn, Đô Lương. BN là lái xe đường dài từ TP. Hồ Chí Minh về Nghệ An ngày 6/12. BN chưa được cách ly. Từ ngày 8/12 BN xuất hiện ngạt mũi, sổ mũi. Ngày 13/12, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

3. BN N.T.H, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: xóm 7, Thượng Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.X.G đã được công bố ngày 13/12. Ngày 13/12, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: ngạt mũi, rát họng.

4. BN H.T.L, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: xóm 7, Thượng Sơn, Đô Lương. BN là vợ của BN N.X.G đã được công bố ngày 13/12. Ngày 13/12, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: ngạt mũi, rát họng.

5. BN N.T.M.H, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Lục Dạ, Con Cuông. Ngày 13/12, BN được TYT test nhanh do có liên quan đến địa điểm có ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: sốt, ho.

6. BN T.T.H, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Thôn 2/9, Bồng Khê, Con Cuông. Ngày 13/12, BN được TYT test nhanh do có liên quan đến địa điểm có ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: sốt, ho.

7. BN T.M.T, nam, sinh 1995. Địa chỉ: khối 1, thị trấn Con Cuông, Con Cuông. Ngày 13/12, BN được TYT test nhanh do có liên quan đến địa điểm có ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

8. BN L.T.H, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: khối 5, thị trấn Con Cuông, Con Cuông. Ngày 13/12, BN được TYT test nhanh do có liên quan đến địa điểm có ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: sốt, ho.

9. BN T.N.Đ.K, nam, sinh 2020. Địa chỉ: xóm Xuân Tân, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN Là F1 của BN N.T.P đã được công bố ngày 13/12. Sau đó, BN được người nhà đưa đến TYT Hưng Thịnh test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

10. BN T.T.H, nữ, sinh 1965. Địa chỉ: khối 1, Vinh Tân, Vinh. Ngày 13/12, BN nghe tin cháu ngoại là BN T.N.Đ.K được công bố cùng lúc, có kết quả nghi ngờ nên đã đến TYT Hưng Thịnh test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

11. BN M.T.K.M, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: bản Phòng, Thạch Giám, Tương Dương. Ngày 13/12, BN là F1 của BN Đ.T.D đã được công bố ngày 13/12. Ngày 13/12, BN đến TTYT test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: đau đầu, mệt mỏi.

12. BN L.T.V, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Na Lượng, Kỳ Sơn. BN tiền sử có tiếp xúc với BN L.H.T.B (Lạng Khê, Con Cuông) đã công bố ngày 13/12. Ngày 13/12 BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

13. BN V.V.U, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Xã Bảo Nam, Kỳ Sơn. BN học cùng trường với BN L.T.V được công bố cùng lúc. Ngày 13/12 BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

14. BN M.T.C, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn. BN học cùng trường với BN L.T.V được công bố cùng lúc. Ngày 13/12 BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng mệt mỏi.

15. BN Ô.V.C, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Xã Bảo Nam, Kỳ Sơn. BN học cùng trường với BN L.T.V được công bố cùng lúc. Ngày 13/12 BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

16. BN V.T.Đ, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Xẹt 2, Châu Thắng, Qùy Châu. Ngày 13/12 BN có biểu hiện ho, sốt được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

17. BN L.N.H.P, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Công Thành, Yên Thành. BN Là F1 của BN N.T.G đã được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN có triệu chứng: ho, rát cổ.

18. BN L.V.H, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

19. BN L.T.Q, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN V.V.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

20. BN L.V.B, nam, sinh 1962. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

21. BN L.V.C, nam, sinh 1960. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN Vi Văn Huyền đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

22. BN V.T.P.M nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

23. BN L.T.H, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN V.V.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

24. BN V.T.V, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN V.V.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

25. BN K.L.H, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

26. BN L.V.T, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

27. BN L.V.T, nam, sinh 1957. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN V.V.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

28. BN L.T.N, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

29. BN L.T.T, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

30. BN K.T.T, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

31. BN L.V.T, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN Là F1 của BN L.V.L đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

32. BN M.T.T, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Na Cày, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong vùng phong toả. BN không có triệu chứng.

33. BN T.Đ.H, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Lâm Trường, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN N.T.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong khu phong toả. BN không có triệu chứng.

34. BN L.T.H, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: Bản Đan, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.Đ.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong vùng phong toả. BN không có triệu chứng.

35. BN S.T.Y, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Bản Đan, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.Đ.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong vùng phong toả. BN không có triệu chứng.

36. BN L.V.L, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Lâm Trường, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN H.T.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong vùng phong toả. BN không có triệu chứng.

37. BN N.G.H, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Lâm Trường, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN N.T.S đã được công bố trước đó. Bn cách ly tại nhà trong khu phong toả. BN không có triệu chứng.

38. BN T.Y.Q, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Mường Hin, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong khu phong toả. BN không có triệu chứng.

39. BN L.T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Phương Tiến 2, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.N đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong vùng phong toả. BN không có triệu chứng.

40. BN L.T.D, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN Là F1 của BN N.V.G.B đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

41. BN H.H.H, nam, sinh 2020. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN Là F1 của BN N.V.G.B đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

42. BN N.T.L, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Quán Bàu, TP Vinh. BN là F1 của BN D.H.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

43. BN N.T.L, nữ, sinh 1953. Địa chỉ: Hà Huy Tập, TP Vinh. BN là F1 của BN N.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng khàn tiếng.

44. BN N.V.L, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Hà Huy Tập, TP Vinh. BN là F1 của BN N.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi.

45. BN H.T.P, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Hà Huy Tập, TP Vinh. BN là F1 của BN N.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng khàn tiếng.

46. BN H.Đ.H, nam, sinh 1942. Địa chỉ: xóm 8, Châu Nhân, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.H. đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, rát họng.

47. BN N.D.A, nam, sinh 2005. Địa chỉ: khối 2, thị trấn Tân Lạc, Qùy Châu. BN là F1 của BN N.V.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

48. BN P.N.Q, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Định Tiến, Châu Hạnh, Qùy Châu. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

49. BN N.V.T, nam, sinh 2006. Địa chỉ: bản Luồng, Châu Phong, Qùy Châu. BN là F1 của BN N.V.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt, ho.

50. BN L.T.K.H, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN Đ.V.B đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt, ho.

51. BN S.G.B, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN S.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

52. BN N.Đ.T, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Đồng Cộng, Châu Bình, Qùy Châu. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

53. BN T.N.I.N, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Bản Đôm, Châu Phong, Qùy Châu. BN là F1 của BN V.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

54. BN L.T.T, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Hội 2, Châu Hội, Qùy Châu. BN là F1 của BN H.V.D đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

55. BN L.T.H, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN M.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại cơ sở thu dung số 3 Qùy Châu. BN có triệu chứng: sốt, ho.

56. BN S.H.Â, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN H.T.M đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại cơ sở thu dung số 3 Qùy Châu. BN không có triệu chứng.

57. BN L.T.N.D, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN B.T.P đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

58. BN N.B.L, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: bản Luồng, Châu Phong, Qùy Châu. BN là F1 của BN V.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

59. BN L.Đ.N, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: bản Luồng, Châu Phong, Qùy Châu. BN là F1 của BN V.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

60. BN L.T.H.M, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN S.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: mệt mỏi, ho, đau đầu.

61. BN S.T.V, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN S.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: mệt mỏi, ho, đau đầu.

62. BN M.T.T.L, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN S.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: mệt mỏi, ho, sốt.

63. BN H.Q.K, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xóm 8, Châu Nhân, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

64. BN V.T.N, nam, sinh 1962. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. BN là F1 của BN Đ.N.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại TYT lưu động số 1 Tân Kỳ. BN không có triệu chứng.

65. BN N.D.T, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Liên Thành, Yên Thành. BN đi từ Vũng Tàu về ngày 12/12. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt.

66. BN N.Đ.A.K nam, sinh 2017. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. BN đi từ Bình Dương về ngày 5/12. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sổ mũi, sốt.

67. BN Đ.T.T, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. BN đi từ Bình Dương về ngày 5/12. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sổ mũi, rát cổ.

68. BN N.T.M, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: thôn 6, Hoa Sơn, Anh Sơn. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về ngày 12/12. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

69. BN V.X.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Bản Nưa, Yên Khê, Con Cuông. BN đi từ Bình Dương về ngày 13/12. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

70. BN C.V.H, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Nghĩa Thuận, Thái Hòa. BN từ TP. Hồ Chí Minh về ngày 14/12. BN được cách ly tại BVĐK Cửa Đông. BN không có triệu chứng.

71. N.V.Đ, nam, sinh 1976. Địa chỉ: xóm Hồng Thọ, Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn. BN từ Đồng Nai về ngày 13/12. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng mệt mỏi.

72. BN N.D.P, nam, sinh 1999. Địa chỉ: thôn Chi Hồng, Thanh Chi, Thanh Chương. BN đi từ Bắc Ninh về ngày 12/12. BN theo dõi sức khỏe tại nhà. BN không có triệu chứng.

73. BN V.V.T, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Hồng Thành, Yêu Thành. BN từ Lào về ngày 13/12. BN được cách ly tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. BN không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: ca nhiễm , cộng đồng , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP