Tin trong tỉnh

Tối 17/11, Nghệ An có 30 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

Từ 6h00 đến 18h00 ngày 17/11, Nghệ An ghi nhận 30 ca dương tính mới với COVID-19 tại 10 địa phương. Trong đó có 2 ca cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên, 28 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân H.T.H, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là con dâu của Bệnh nhân N.V.X đã được công bố trước đó. Ngày 16/11, ngay sau khi bố của Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân H.T.H, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên Bệnh nhân là cháu của Bệnh nhân N.V.X đã được công bố trước đó. Ngày 16/11, ngay sau khi Ông của Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: xóm Trường Thọ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là vợ và là F1 của Bệnh nhân P.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân P.B.A, nam, sinh 2019. Địa chỉ: xóm Trường Thọ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là cháu và là F1 của Bệnh nhân P.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân N.T.X, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm Hợp Thắng, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân N.V.V, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Nghi Ân, TP Vinh. Bệnh nhân là Là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Đại Đồng, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.S đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân Đ.T.Đ, nam, sinh 1970. Địa chỉ: huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1953. Địa chỉ: xóm Xuân Thành, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân N.V.P, nam, sinh 1982. Địa chỉ: xóm Xuân Hồng, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân C.N.H, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xóm Xuân Thành, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: xóm Xuân Sơn, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân H.T.L, Nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Xóm Xuân Thành,Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1967. Địa chỉ: xóm Xuân Thành, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân N.V.N , nam, sinh 1964. Địa chỉ: xóm Hồng Minh, Nam Thái, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.T.T.B đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân V.T.L, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: xóm Hồng Minh Nam Thái, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.T.T.B đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân N.H.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xóm 3, Nam Anh, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.Đ.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân N.V.L, nam, sinh 1987. Địa chỉ: xóm Xuân Thành, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân L.T.N, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân C.V.D, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xóm Đại Đồng, Quỳnh Liên, Hoàng Mai. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Hoàng Mai ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQK. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân K.T.T, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân K.T.N, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân V.T.M, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân N.V.B, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân T.N.T.N, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Đồng Văn,Tân Kỳ. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tân Kỳ ngày 10/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân N.T.T, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Cẩm Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Anh Sơn ngày 10/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân N.T.X, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Cẩm Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Anh Sơn ngày 10/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân L.T.B, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Châu Kim, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Bến Tre về đến Quế Phong ngày 29/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân K.V.T, nam, sinh 1968. Địa chỉ: Châu Kim, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Bến Tre về đến Quế Phong ngày 10/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân L.T.P, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Châu Kim, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Bến Tre về đến Quế Phong ngày 10/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP