Tin trong tỉnh

Tối 20/10, Nghệ An ghi nhận 19 ca dương tính với COVID-19 đều đã được cách ly từ trước

Từ 6h00 đến 18h00 ngày 20/10, Nghệ An ghi nhận 19 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 10 địa phương. Tất cả bệnh nhân đều đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân L.T.T.H, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân từ TP HCM về huyện Nghi Lộc ngày 14/10. Ngày 14/10 Bệnh nhân đến TYT xã Nghi Trung khai báo và được cách ly tại nhà. Bệnh nhân được test nhanh vào các ngày 14/10, 16/10 đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau họng được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, chiều ngày 20/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

2. Bệnh nhân T.V.C, nam, sinh 1991. Địa chỉ: xóm Tân Thịnh, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Đô Lương ngày 13/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung của xã Thịnh Sơn và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Sau đó Bệnh nhân được về cách ly tại nhà. Ngày 19/10 Bệnh nhân mệt mỏi, giảm vị giác nên đến TYT khám và được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 20/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 02 mũi vắc xin COVID-19.

3. Bệnh nhân T.L.T.D, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Anh Sơn. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

5. Bệnh nhân N.T.Đ, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

6. Bệnh nhân T.T.L, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Tân An, Tân Kỳ. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

7. Bệnh nhân V.V.T, nam, sinh 19992. Địa chỉ: Tương Dương. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

8. Bệnh nhân L.V.K, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Xã Buôn Sơn, huyện Tương Dương. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

9. Bệnh nhân L.T.N.M, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: bản Cửa Rào 1, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

10. Bệnh nhân V.Đ.H, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Bản Sát, xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân L.Q.L, nam, sinh 2004. Địa chỉ: bản Sát, xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân V.V.S, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xã Buôn Sơn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân chưa được tiêm vắc xin COVID-19.

13. Bệnh nhân T.T.L.A,nữ, sinh 2004. Địa chỉ: xóm Yên Bình, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân chưa được tiêm vắc xin COVID-19.

14. Bệnh nhân Đ.T.T, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xã Phú Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Đại học Vinh cơ sở 2 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

15. Bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Đại học Vinh cơ sở 2 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

16. Bệnh nhân L.T.K.H, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Đại học Vinh cơ sở 2 và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

17. Bệnh nhân N.T.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Diễn Châu ngày 16/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại trường Mầm non xã Diễn Trung và lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, chiều ngày 20/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19. Bệnh nhân đã tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19.

18. Bệnh nhân N.T.T.D, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Diễn Châu ngày 16/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại trường Mầm non xã Diễn Trung và lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, chiều ngày 20/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19.

19. Bệnh nhân N.Đ.V, nam, sinh 1966. Địa chỉ: xóm Khánh Trang, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 18/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân chưa được tiêm vắc xin COVID-19.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP