Tin trong tỉnh

Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2024

Chiều 17/4, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp huyện năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập và 07 địa phương: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, TX Hoàng Mai được giao tổ chức diễn tập.

Quang cảnh hội nghị

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai một số nội dung diễn tập năm 2024

Năm 2023, với sự nỗ lực quyết tâm cao, cấp ủy chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ các huyện, thị xã đã chủ động ban hành Nghị quyết chuyên đề, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện diễn tập, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, tổ giúp việc, giao nhiệm vụ các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị. Đồng thời khảo sát lựa chọn địa điểm phù hợp, khai thác, huy động các nguồn lực, khắc phục khó khăn, xây dựng Sở chỉ huy diễn tập bảo đảm kiên cố, sử dụng lâu dài; một số địa phương đã kết hợp xây dựng hệ thống đường dân sinh tại khu vực gần Sở chỉ huy diễn tập.

Thông qua diễn tập đã làm chuyển biến rõ về nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các địa phương về xây dựng khu vực phòng thủ, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) và xây dựng lực lưỡng vũ trang địa phương trong tình hình mới; nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, công tác PCTT-TKCN, góp phần bồi dưỡng thêm những kiến thức quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

Quá trình tổ chức diễn tập các huyện, thị xã theo đúng lịch điều chỉnh của Ban Chỉ huy diễn tập tỉnh, bảo đảm an toàn, chất lượng tốt. Kịch bản các hội nghị cơ bản được xây dựng đúng, đủ nội dung; các hội nghị diễn ra bảo đảm thời gian, đúng quy định, ngắn gọn, sát thực tế. Các đồng chí chủ trì và cơ quan nhận xử lý tình huống, nhận định, xác định quyết tâm chiến đấu nhanh, phù hợp, bảo đảm nguyên tắc. Các lực lượng đã tổ chức tốt công tác phối hợp, hiệp đồng; cán bộ, chiến sỹ sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, khí tài; các nội dung thực binh bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập PCLB-TKCN năm 2024 sẽ thực hiện 3 giai đoạn gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Thực hành tác chiến phòng thủ.

Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung về công tác diễn tập

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá năm 2023, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và các địa phương đã thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo các nội dung diễn tập an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt phương châm “Đảng lãnh đạo, Chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu”, thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Thông qua diễn tập đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng toàn dân. Để đạt được những kết quả đó, theo Chủ tịch UBND tỉnh, trước hết là sự vào cuộc hết sức trách nhiệm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương tham gia diễn tập, nhất là các đơn vị lực lượng vũ trang.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao gắn với thực tiễn từng địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; tiếp tục phối hợp tham mưu hoàn chỉnh các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương kịp thời hướng dẫn công tác diễn tập; chủ trì tham mưu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức diễn tập cho các địa phương đảm bảo sát với yêu cầu thực tế.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐPB tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình huấn luyện, luyện tập và thực hành diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật trong diễn tập; chủ trì xây dựng kịch bản thực binh A2 đối với các địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo xin ý kiến Bộ Công an tổ chức luyện tập sát thực tế, đảm bảo an toàn.

Bộ Chỉ huy BĐPB tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng tham gia diễn tập đạt kết quả cao, đảm bảo an toàn, chuẩn bị kịch bản, lực lượng, phương thức tổ chức, huấn luyện, luyện tập thực binh...

Đối với 07 địa phương: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, TX Hoàng Mai tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập PCLB-TKCN; cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương trong năm 2024. Các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập, các cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo diễn tập, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị của địa phương. Đồng thời, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh đảm bảo thời gian hợp lý, phù hợp để tổ chức thực hiện; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, hệ thống văn kiện... tổ chức diễn tập thử trước khi bước vào diễn tập đảm bảo sát thực tế, điều kiện địa phương và đảm bảo an toàn tuyệt đối...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các Sở, ngành cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được phân công để hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện tốt công tác diễn tập sát thực tế; bố trí cán bộ tham gia các nội dung chuẩn bị cho diễn tập giúp các địa phương thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP