Trong nước

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật 4 trường hợp vi phạm kê khai tài sản

6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp. Trong đó đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 4 trường hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị - Ảnh: K.ANH

Sáng 10-7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động tham mưu, trình Bộ Chính trị ký ban hành 3 quyết định, chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan vụ Phúc Sơn, Thuận An

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị rà soát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định Đảng, pháp luật nhà nước với các dự án/gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức Đảng, yêu cầu 10 Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy kiểm tra với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức Đảng và 107.165 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức Đảng, 2.850 đảng viên.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra 7 tổ chức Đảng.

Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức Đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng và 17 đảng viên.

Về công tác giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 11.771 tổ chức Đảng và 42.905 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề 8.733 tổ chức Đảng và 12.890 đảng viên.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp.

Qua kiểm tra kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Đối với công tác thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức Đảng (cảnh cáo 57, khiển trách 108) và 7.858 đảng viên.

Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 7 cán bộ (khai trừ khỏi Đảng 6, cách chức 1), cho thôi các chức vụ 5 cán bộ do có khuyết điểm, vi phạm. Bộ Chính trị kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 6 đảng viên; Ban Bí thư kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 27 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức Đảng và 3.147 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 81 tổ chức Đảng và 103 đảng viên.

Kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan dự án Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An.

Quang cảnh hội nghị sáng 10-7 - Ảnh: K.ANH


Hoàn thành dứt điểm kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm liên quan Công ty AIC

Trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An thực hiện theo thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan thi hành án dân sự tại một số địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành dứt điểm việc kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên...

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP