Video

Vỡ đập thủy điện Lào: Nước đanng rút, dân bắt đầu về nhà

3 ngày sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy (Attapeu, Lào), ngày 26/7, nước bắt đầu rút, người dân đã bắt đầu trở về nhà, dọn dẹp nhà cửa, ổn định lại cuộc sống.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP