Trong nước

Hàng loạt thiếu sót tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Hơn 50% hồ sơ dự án không đảm bảo thời gian thẩm tra quyết toán, hàng loạt hồ sơ dự án tồn đọng về thẩm tra hồ sơ pháp lý, nguồn vốn đầu tư dự án, chi phí đầu tư, công nợ… là những “thiếu sót” mà cơ quan Thanh tra chỉ ra tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

Thiếu sót hàng loạt

Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã có kết luận Thanh tra về trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai trong việc tổ chức thẩm tra, trình, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Theo báo cáo của Sở Tài chính và kết quả kiểm tra của Đoàn thanh tra, có 107/202 hồ sơ dự án (chiếm 53%) không đảm bảo thời gian thẩm tra quyết toán so với quy định. Trong đó, dự án thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản trong năm 2017 có 18/50 hồ sơ trễ hạn; năm 2018 có 3/51 hồ sơ. Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp, năm 2017 có 50/52 hồ sơ trễ hạn; năm 2018 có 36/36 hồ sơ trễ hạn về thời gian thẩm tra, quyết toán.

Cụ thể về việc thẩm tra hồ sơ pháp lý của Sở Tài chính đối với dự án xây dựng hạ tầng khu đồng bào dân tộc xã Phú Trung (huyện Tân Phú) không có phần nhận xét về việc không đảm bảo thời gian; Dự án sửa chữa cải tạo ký túc xá sinh viên Trường Đại học Đồng Nai – Cơ sở 4 không nhận xét việc thương thảo và ký kết các hợp đồng; Dự án cải tạo, sửa chữa tuyến đường Hưng Long – Xa lộ 25 và hệ thống thoát nước trên tuyến không có ý kiến nhận xét đối với việc trễ hạn…

Về trình tự, trên cơ sở danh sách Sở Tài chính cung cấp, Đoàn thanh tra tiến hành chọn ngẫu nhiên 15/169 hồ sơ dự án đã thẩm tra quyết toán, qua kiểm tra, Đoàn thanh tra phát hiện 11/15 hồ sơ dự còn tồn tại, thiếu sót trong việc thẩm tra hồ sơ pháp lý, 12/15 hồ sơ dự án còn tồn tại, thiếu sót về phần thuyết minh nội dung, không ký, không nghi rõ họ tên, ngày tháng theo quy định.

Về thẩm tra chi phí đầu tư, giá trị tài sản hình thành qua đầu tư, tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng đối với 15/169 hồ sơ dự án được chọn ngẫu nhiên còn từ 2 – 6/15 hồ sơ dự án còn tồn tại, thiếu sót trong việc thẩm tra theo quy định. Hồ sơ dự án trong biểu mẫu báo cáo của chủ đầu tư thiếu chữ ký, không ghi rõ họ tên nhưng Sở Tài chính không có nhận xét đối với nội dung này là chưa đúng với quy định.

Bên cạnh đó, về thời hạn quyết toán, Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng xác định, 13/15 hồ sơ dự án do chủ đầu tư nộp trễ hạn, 8/15 hồ sơ dự án do Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán trễ hạn, chủ yếu là dự án nguồn vốn sự nghiệp.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai nêu rõ việc xác định chi phí quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, Sở Tài chính không kịp thời ban hành văn bản mới để thay thế cho phù hợp.

Rút kinh nghiệm!

Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, thiếu sót tại Sở Tài chính.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai xác định trách nhiệm liên quan đến những tồn tại, thiếu sót nêu trên thuộc về Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở, Phó Giám đốc phụ trách, Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng đầu tư, Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và công chức tham mưu thực hiện đối với từng dự án cụ thể.

Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính tổ chức rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, thiếu sót nhằm chấn chỉnh, khắc phục, hạn chế và thực hiện tốt việc thẩm tra, trình, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp theo quy trình một cửa để khắc phục tình trạng chậm trễ trong thời gian qua.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm thu hồi số tiền từ khoản chi phí quản lý dự án đầu tư trang thiết bị thực tập, thực hành Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Đồng Nai nộp vào ngân sách nhà nước. Thực hiện việc quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Tài chính cần ban hành quy định mới để cụ thể hoá các khoản chi theo quy định. Có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung chi trong Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP