“Vỡ mộng” vì cưới vợ hot girl

Không biết câu "Vợ đẹp là vợ của người ta" là phát ngôn của ai, cũng không rõ những ai đồng tình với quan điểm này, nhưng theo quan điểm của anh, đã mất công đi lấy vợ thì phải kén người thật đẹp.

Chàng gù cưới vợ xinh

Để đến được với nhau, Quốc Hưng và Hồng Nhung phải đấu tranh với gia đình suốt một năm qua, cũng như hứng chịu nhiều điều tiếng từ xóm làng.


TOP