Nửa triệu tấn trái cây ở phía Nam cần tiêu thụ gấp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, hiện tại, có rất nhiều loại trái cây với sản lượng khoảng 406 nghìn tấn ở các tỉnh phía Nam đang đến vụ thu hoạch, cần được tiêu thụ gấp.


TOP