Hình hài cầu cao tốc Bắc - Nam vượt sông Chu tại Thanh Hóa

Để rút ngắn hành trình từ Hà Nội về Thanh Hóa từ hơn 3 giờ xuống còn 2 giờ, ngoài khoan núi làm 2 đường hầm, cao tốc Bắc - Nam đoạn qua núi Đọ, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá còn có một cây cầu thiết kế bê tông vĩnh cửu, tốc độ lưu thông cao tốc để vượt sông Chu. Sau 6 tháng được xây dựng đến nay cầu đã hiện hình hài.


TOP