Video

Vụ thất lạc tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2: Đã có 190 hũ tro cốt được thân nhân nhận diện

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết, trong ngày đầu tiên nhận diện hũ tro cốt, di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2, đã có 101 gia đình nhận diện được 190 hũ tro cốt của người nhà trong tổng số 883 hũ tro cốt gửi tại chùa Kỳ Quang 2.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP