Trong nước

Bắc Kạn điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Chiều 31/12, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kanj Hoàng Duy Chinh trao Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Phương Thị Thanh và Quyết định phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Long Hải.

Cụ thể, công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết qủa bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn trao quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ các vị trí chủ chốt của sở, ban, ngành.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Lục Do - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; điều động bổ nhiệm ông Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Dương Ngọc Thuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Bổ nhiệm ông Tạc Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Quyền Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế; bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Oai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bổ nhiệm ông Trần Công Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nguồn tin: Báo Chính phủ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP