Trong nước

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng Chánh Thanh tra tỉnh

Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu.

Kỷ luật khai trừ đồng chí Nguyễn Thành Trì, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu ra khỏi Đảng

Ngày 28/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Đồng chí Nguyễn Thanh Trì, với cương vị Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, bao che cho cán bộ cấp dưới nhận hối lộ khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trì đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; để nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự.

Vi phạm của đồng chí Nguyễn Thanh Trì gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Thanh tra.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Nguyễn Thanh Trì.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trì suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ

Trước đó, trong hai ngày 12 và 13/7/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 30. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Nguyễn Thanh Trì, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, bao che cho cán bộ cấp dưới nhận hối lộ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Thanh tra.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thanh Trì.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP