Kinh tế

Chi tiết tiền lương của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ năm 2024

Lương được tính theo Nghị quyết 730 năm 2004, tiền lương Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ năm 2024 có 2 mức, lần lượt là 17.460.000 đồng và 18.540.000 đồng.

Mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng sẽ được áp dụng đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới (dự kiến là ngày 01/7/2024).

Cách tính tiền lương Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ năm 2024:

Lương Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ năm 2024:

Mức lương cơ sở X Hệ số lương

Tiền lương Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ năm 2024

Tiền lương Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được tính dựa trên hệ số lương tương ứng.

Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa

Hiện, hệ số lương của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo "Bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước" ban hành kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Theo đó, chức danh Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có 2 bậc hệ số lương là 9,7 và 10,3.

Với việc mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng thì lương Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ năm 2024 có 2 bậc, lần lượt là 17.460.000 đồng và 18.540.000 đồng.

Ngoài mức lương này, các chức danh lãnh đạo còn được hưởng thêm một số phụ cấp kèm theo tùy mỗi chức danh, lĩnh vực như: Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc…

Chức danh Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

Theo Điều 99 Hiến pháp năm 2013, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ báo cáo công tác trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP