Tin trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024

Sáng 17/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024. Cùng dự phiên tiếp công dân tỉnh có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện Hưng Nguyên.

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024

Tại phiên tiếp công dân, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị của ông Phan Văn Khương và một số công dân xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên yêu cầu hủy Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Công dân Phan Văn Khương nêu kiến nghị tại phiên tiếp công dân

Công dân kiến nghị cấp có thẩm quyền hủy Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, vì các lý do: Công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch dự án không đúng quy định; khoảng cách an toàn môi trường không đảm bảo; không tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án; một số quyết định của UBND tỉnh liên quan đến dự án không chính xác; văn bản trả lời của các Sở, ngành liên quan không thống nhất... Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận nội dung kiến nghị của công dân

Về nội dung này, sau khi nghe ý kiến của người dân, các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc công dân kiến nghị tỉnh đã xem xét hết sức trách nhiệm, tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành để rà soát lại toàn bộ các nội dung liên quan. Trong quá trình rà soát, Tổ công tác liên ngành đã chỉ ra một số tồn tại nhưng đây là dự án có quá trình triển khai rất nhiều năm nên các vấn đề liên quan đến pháp lý dự án cần phải làm rõ. Đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục rà soát lại kết quả của Tổ công tác liên ngành và hiện dự án chưa có hoạt động nào triển khai. Người đứng đầu chính quyền tỉnh khẳng định tỉnh sẽ thực hiện đúng, đảm bảo chặt chẽ các quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai dự án có nhiều thay đổi về mặt pháp lý làm thay đổi đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cơ quan nhà nước và nhà đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người dân chia sẻ với chính quyền; đồng thời khẳng định chính quyền không né tránh và hiện nay đang giải quyết theo đề nghị của người dân. Việc giải quyết phải đảm bảo lợi ích của người dân, nhà nước và nhà đầu tư. Chính quyền sẽ công bố công khai kết quả kiểm tra cho nhân dân biết sau khi có kết quả.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sẽ giải quyết kiến nghị cho người dân trong thời gian sớm nhất; đồng thời đề nghị người dân hết sức bình tĩnh, không nên tập trung đông người.

Đối với nội dung liên quan đến việc ứng xử của chính quyền cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đây là vấn đề của chính quyền cơ sở, vì vậy sẽ chỉ đạo chính quyền cơ sở xem xét, làm rõ trách nhiệm.

Về nội dung liên quan đến đường vào khu công nghiệp Hưng Yên Nam, đây là dự án đầu tư công phục vụ di lại của người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy, đề nghị người dân ủng hộ để triển khai xây dựng con đường này. Bên cạnh đó, chính quyền huyện, xã cần làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai tại khu vực này; đồng thời tiếp tục tuyên truyền về dự án đường vào cụm công nghiệp Nam Yên để người dân đồng thuận để triển khai dự án. Sau phiên tiếp công dân này, UBND tỉnh sẽ ban hành Thông báo kết luận gửi tới các công dân.

Công dân Phạm Thanh Lam nêu kiến nghị tại phiên tiếp công dân

Tiếp đó, các công dân xóm Phúc Điền cũng đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp. Theo người dân thì việc đo đạc bàn đồ không thực hiện đúng với thực tế sử dụng.

Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Lê Phạm Hùng phát biểu

Về nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Lê Phạm Hùng cho biết, hiện UBND huyện chưa nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân (138 hộ) ở xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp. Vấn đề này liên quan đến quyền lợi trực tiếp của từng hộ dân, vì vậy đề nghị các hộ dân làm đơn trình bày cụ thể, cung cấp các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất để chính quyền huyện phối hợp giải quyết.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt phát biểu

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết, xã Hưng Tây đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đo đạc bản đồ địa chính từ năm 1999 -2000 theo tỷ lệ 1/2000. Hiện nay, sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính và các sản phẩm khác trên địa bàn xã đang phục vụ cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã. Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc đo vẽ lại bản đồ địa chính được thực hiện tại khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng có biến động địa chính tại khu vực đất nông nghiệp đã thực hiện lại quy hoạch đồng ruộng và đồn điền đổi thửa. Còn lại các thửa đất khác không nằm trong khu vực đồn điền đổi thửa thì vẫn thực hiện quản lý đất đai Nhà nước theo các bản đồ đo đạc đất đai trước đây theo quy định. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị bà con nhân dân, đối với những phần đất nào nằm trong diện dồn điền đổi thửa thì thực hiện ký hồ sơ để đơn vị tư vấn, chính quyền cấp xã hoàn thiện trình UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Còn lại những phấn đất không thực hiện đồn điền đổi thửa thì thực hiện canh tác, sản xuất bình thường; nhà nước quản lý trên cơ sở sản phẩm đo đạc bản đồ trước đây.

Sau khi nghe kiến nghị của các hộ dân và ý kiến của các Sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chính quyền cấp nào thì cũng đều phải chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Việc giải quyết phải theo trình tự và theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Theo thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc cấp huyện, nên kiến nghị của công dân đang vượt thẩm quyền.

Đất đai là nội dung hết sức phức tạp, có quá trình lịch sử. Đối với những nội dung đang có chủ trương thực hiện đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, đề nghị nhân dân ủng hộ nội dung này; những khu vực không thực hiện dồn điền đổi thửa thì vẫn thực hiện theo bản đồ đo đạc năm 1999 - 2000. Công dân có quyền được đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tinh thần phải làm việc trực tiếp tại UBND cấp xã, chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được kê khai, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hưng Nguyên chỉ đạo UBND xã Hưng Tây, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai rà soát lại nguồn gốc đất của người dân; xem xét các căn cứ nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo đúng quy định. Các cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân. Trong trường hợp người dân không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải trả lời cho người dân được biết, đưa ra những lý do cụ thể. Đến ngày 31/7/2024, huyện Hưng Nguyên phải thực hiện xong nhiệm vụ này và báo cáo UBND tỉnh

UBND huyện, UBND xã, đơn vị tư vấn nghiêm túc xem xét trách nhiệm trong giải thích cho người dân hiểu đúng và chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là các quy định pháp luật liên quan đến đất đai. Trong quá trình thực hiện phải có thái độ hòa nhã với người dân, không tạo ra bức xúc trong nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn người dân nhận thức đúng đắn về quyền lợi và trách nhiệm của mình liên quan đến đất đai; vận động người dân thực hiện khiếu nại theo đúng quy định, không tập trung đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP