Trong nước

Chuyển 10 trường, bệnh viện, trung tâm từ Bộ Xây dựng về địa phương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng. Trong đó, chuyển 10 trường, bệnh viện, trung tâm từ Bộ Xây dựng về địa phương quản lý.

Bệnh viện Xây dựng Việt Trì chuyển về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Cụ thể, chuyển nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng sau đây về địa phương (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) quản lý:

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng chuyển về UBND TP Hải Phòng quản lý;

Trường Cao đẳng nghề Lilama I chuyển về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý;

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh chuyển về UBND tỉnh Nghệ An quản lý;

Trường Cao đẳng nghề Sông Đà chuyển về UBND tỉnh Hòa Bình quản lý;

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng chuyển về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý;

Bệnh viện Xây dựng Việt Trì chuyển về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý;
Trung tâm Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn chuyển về UBND TP Hải Phòng quản lý;

Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn chuyển về UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò chuyển về UBND tỉnh Nghệ An quản lý;

Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng ngành Xây dựng phía Nam chuyển về UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) và các cơ quan có liên quan thực hiện việc điều chuyển tài sản của các đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển giao theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) và các cơ quan có liên quan thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển giao theo quy định pháp luật.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng được chuyển giao về các địa phương để quản lý theo quy định; phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển giao quản lý theo quy định và rà soát, sắp xếp lại, bố trí sử dụng nhà, đất và các tài sản khác theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định của pháp luật.

Tác giả: B. Anh

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP