Thế giới

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khóa 75 ngày 23/11 đã thảo luận và thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết về hợp tác ASEAN - LHQ.

Với 110 nước đồng bảo trợ, nghị quyết về hợp tác ASEAN - LHQ lần này đạt kỷ lục về số nước đồng bảo trợ kể từ khi nghị quyết được đưa ra lần đầu tiên tại Đại hội đồng LHQ năm 2002, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam là nước thay mặt ASEAN chủ trì soạn thảo nội dung và thương lượng nghị quyết.

So với nghị quyết được thông qua gần nhất năm 2018, nghị quyết lần này đã cập nhật các kết quả hợp tác nổi bật giữa LHQ và ASEAN từ năm 2018 đến nay.

Những thành tựu thực hiện được như Kế hoạch Hành động ASEAN - LHQ giai đoạn 2016-2020, việc HĐBA lần đầu tiên tổ chức thảo luận về vai trò của ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế trong tháng Chủ tịch HĐBA của Việt Nam, và việc thông qua Kế hoạch hành động ASEAN - LHQ giai đoạn 2021-2025.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, thay mặt các nước ASEAN giới thiệu nghị quyết về hợp tác ASEAN - LHQ. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Các nỗ lực của ASEAN trong xây dựng cộng đồng và ứng phó với đại dịch Covid-19 cũng được nêu đậm.

Nhiều nội dung hợp tác giữa LHQ và ASEAN được bổ sung hoặc làm đậm như tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác gìn giữ, xây dựng và duy trì hòa bình; giảm thiểu rủi ro thiên tai và tăng cường phản ứng trong các trường hợp khẩn cấp; đa dạng sinh học và các biện pháp thực hiện Thập kỷ Hành động thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững 2030.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, đã thay mặt các nước ASEAN giới thiệu nghị quyết, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối tác, hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực, cũng như quan hệ đối tác toàn diện ngày càng được củng cố giữa ASEAN và LHQ.

Đại sứ cũng thông tin về các nội dung mới, nổi bật trong Nghị quyết và cảm ơn sự ủng hộ của các nước thành viên LHQ trong tiến trình thương lượng, đồng bảo trợ và thông qua Nghị quyết.

Nghị quyết về hợp tác ASEAN - LHQ là nghị quyết 2 năm/lần, được Đại hội đồng LHQ xem xét thông qua từ năm 2002 (đến nay đều thông qua bằng đồng thuận) với mục tiêu khẳng định và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức.

Năm nay Đại hội đồng LHQ xem xét đề mục hợp tác của LHQ với các tổ chức khu vực vào ngày 23/11, sớm hơn khoảng 1 tháng so với các kỳ họp trước trong khi các hoạt động quan trọng của ASEAN với LHQ chỉ được kết thúc vào tháng 10-11/2020.

Việt Nam và các nước ASEAN chỉ có chưa đến 1 tháng để thương lượng và vận động các nước thành viên LHQ bảo trợ và thông qua Nghị quyết.

Theo đó, nghị quyết đã đạt ba kỷ lục về việc có thời gian thương lượng ngắn nhất, thời gian vận động ngắn nhất và số nước đồng bảo trợ đông nhất so với các nghị quyết hợp tác giữa ASEAN và LHQ từ trước đến nay.

Tác giả: Hạnh Vũ

Nguồn tin: zingnews.vn

  Từ khóa: Liên Hợp Quốc , Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP