Tin trong tỉnh

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số trong phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế

Sáng 10/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 tại Văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cùng tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì hội nghị

Nhiều điểm nghẽn Đề án 06 đã được tháo gỡ

Theo báo cáo của Bộ Công an trình bày tại hội nghị cho biết, qua 01 năm triển khai Công văn số 452/TTg-KSTT, nhận thức, hành động của các cấp, các ngành về chuyển đổi số nói chung, thực hiện Đề án 06 nói riêng cơ bản có sự chuyển biến tích cực; các cấp, các ngành và địa phương đã nhìn nhận rõ hơn về thực trạng hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh an toàn và yêu cầu hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06. Toàn quốc đã đơn giản hóa 763/1.084 TTHC được giao tại 19 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ (đạt 70%), trong đó, có 07/19 Bộ, ngành đã thực hiện 100% phương án đơn giản hóa. Tỷ lệ công bố TTHC đúng hạn đạt cao nhất tại các Bộ, ngành đạt 14,28%; tỷ lệ đồng bộ công bố, công khai quá trình giải quyết TTHC đạt 66%. Tại địa phương, tỷ lệ công bố TTHC đúng hạn đạt 75%, tỷ lệ đồng bộ công khai quá trình giải quyết TTHC đạt 43,25%; đã có 62/63 địa phương ban hành Nghị quyết của HĐND miễn giảm phí, lệ phí về mức phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính.

Tính đến hết tháng 4/ 2024, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp 4.510 dịch vụ công trực tuyến (chiếm 71,7%/ tổng số 6.287 TTHC), trong đó, có 3.688 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở địa phương đạt 47,8%, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023; ở Bộ, ngành đạt 49,4%, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến ở Bộ, ngành đạt 24,11%; ở địa phương đạt 43,11% trên tổng số hồ sơ có yêu cầu nghĩa vụ tài chính.

Đến nay, đã có 15/22 Bộ, ngành hoàn thành công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong đó, riêng việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án số 06 đã giúp hằng năm tiết kiệm cho nhà nước, xã hội gần 3.500 tỷ đồng.

Bộ Công an, đã cấp trên 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp và thu nhận trên 75,16 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 53,88 triệu tài khoản (tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 71,68%)…

Trên cơ sở kết quả rà soát của 55/63 địa phương, 17/30 Bộ, ngành, trong đó có 100 Hệ thống thông tin đã kết nối hoặc có nhu cầu kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác định có 79/100 Hệ thống thông tin đáp ứng tất cả các tiêu chí an toàn, an ninh mạng (tương đương 79%); 82/100 Hệ thống thông tin đã thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các Bộ, ngành đạt 25,66%, của địa phương đạt 29,74%; Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng tại các bộ, ngành đạt 25,68%, địa phương đạt 34,85%. Đến nay, đã có 18 Bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước, 03 doanh nghiệp viễn thông và 63/63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, tỷ lệ tra cứu, xác thực, khai thác thông tin dân cư phục vụ giải quyết TTHC ngày càng tăng…

Tuy nhiên, việc rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa TTHC còn chậm so với yêu cầu, vẫn còn 317/1.084 TTHC cần tiếp tục sửa đổi, đơn giản hóa; vẫn còn 03/06 Nghị định chưa được ban hành theo thời hạn. Còn 06 Bộ, ngành chưa hoàn thành tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch công quốc gia đối với 06 TTHC theo Quyết định 422/QĐ-TTg và Quyết định số 206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, còn 11 Bộ, ngành và 08 địa phương chưa thực hiện gửi báo cáo kết quả, rà soát, đánh giá đáp ứng các tiêu chí an toàn, an ninh mạng theo Công văn số 708/BTTTT-CATTT ngày 02/3/2024 của Bộ TT&TT. Còn 10 Bộ, ngành và 03 địa phương chưa hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Việc kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin 1 lần còn hạn chế. Tỷ lệ số hóa, tái sử dụng hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn thấp….

Đảm bảo thực hiện 100% các thủ tục thuế bằng điện tử

Về việc thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg, trong 01 năm qua, với sự chủ động và phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành trong tổ chức thực hiện, ngành thuế đã triển khai nhiều chương trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế với mục tiêu tăng cường tuân thủ, tự giác kê khai, nhằm hạn chế xử lý vi phạm. Kết quả đã có nhiều cá nhân kinh doanh online tự giác đăng ký, kê khai nộp thuế. Cơ quan thuế địa phương đã hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo thực hiện 100% các thủ tục thuế bằng điện tử mà không phải trực tiếp với cơ quan thuế theo hình thức truyền thống.

Ngành thuế đã phân loại các đối tượng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để áp dụng các giải pháp quản lý thuế phù hợp và hiệu quả. Theo số liệu đến năm 2024 thì đã có 123.759 tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử thuộc diện quản lý của cơ quan thuế. Trong 05 tháng đầu năm 2024, ngành thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương đưa vào diện rà soát, đôn đốc, hỗ trợ kê khai nộp thuế đối với 30.770 trường hợp, trong đó có 1.838 doanh nghiệp, 28.932 cá nhân. Trên cơ sở kết quả tích cực từ việc tăng cường tính tuân thủ của người nộp thuế, sự nỗ lực rà soát và hỗ trợ người nộp thuế của cơ quan thuế các cấp, kết quả thanh tra kiểm tra trên cơ sở quản lý rủi ro từ dữ liệu về thương mại điện tử của ngành thuế và chia sẻ của các Bộ, ngành thì số thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã tăng trưởng mạnh mẽ trong 03 năm qua. Năm 2022 số thuế đã nộp là 83 nghìn tỷ đồng, năm 2023 số thuế đã nộp là 97 nghìn tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2022), 5 tháng đầu năm 2024 số thuế đã nộp trên 50 nghìn tỷ đồng.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu các đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06, tháo gỡ các điểm nghẽn, qua đó đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương những kết quả các Bộ, ngành, địa phương đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời chỉ ra bài học kinh nghiệm cần tập tập trung thực hiện thời gian tới.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, trong đó có việc triển khai hiệu quả Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, không nói không, không nói khó, phát huy tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả, phải đong đếm, lượng hóa được; chỉ bàn làm, không bàn lùi.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu dân cư, kết nối, chia sẻ dữ liệu. Các Bộ, ngành, địa phương không trông chờ, ỷ lại mà cần tích cực, sáng tạo, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo thẩm thẩm quyền thực hiện đề án chuyển đổi số gắn với thực hiện Đề án 06.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình TTHC để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân; đảm bảo các điều kiện cần thiết để người dân từ ngày 1/7/2024 chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện các TTHC, cung cấp các dịch vụ công trên môi trường điện tử. Hướng dẫn các cơ sở y tế, người dân sử dụng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; khẩn trương đánh giá các dịch vụ công đang thí điểm hiệu quả để có phương án nhân rộng.

Các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thành kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 27 về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai Trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ, ngành, địa phương. Dữ liệu phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống tạo tiền đề cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu quốc gia và hình thành Kho thông tin định danh công dân trong tổ chức thực hiện các TTHC. Đẩy mạnh tích hợp đồng bộ, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia để phát triển Chính phủ số, thúc đẩy các giao dịch thương mại trên môi trường số thường xuyên, liên tục và an toàn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là trong quản lý hoạt động thương mại điện tử. Đẩy mạnh số hóa, làm giàu cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương. Xây dựng và đi vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử. Quyết liệt thực hiện các giải pháp về hóa đơn điện tử; các địa phương quan tâm bố trí nguồn lực thúc đẩy triển khai hóa đơn điện tử trong bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng; rà soát xử lý nghiêm các vi phạm của các cơ sở kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành đồng thời nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động rà soát và khắc phục những hạn chế, khuyến điểm đã được chỉ ra; xây dựng lộ trình thực hiện đảm bảo tính nghiêm minh.

Tại Nghệ An đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nội dung của Đề án 06/CP, Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 25/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến Đề án 06/CP. Đến nay, 100% TTHC được công bố, công khai theo đúng quy định; thực hiện tốt việc đánh giá quy định TTHC; 100% TTHC được xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Tính đến ngày 01/4/2024, hệ thống đã cung cấp: 1.842 dịch vụ công, bao gồm: 1.072 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 662 dịch vụ công trực tuyến một phần; 108 dịch vụ công còn lại.

Kết quả 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP, từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận trực tuyến, giải quyết 2.184.531/2.728.098 hồ sơ (đạt 77,1%). Kết quả 28 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg, tính đến thời điểm báo cáo, tỉnh Nghệ An đã tích hợp 06/11 TTHC, còn nhóm các TTHC liên thông đang chờ hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương để thực hiện.

Tính từ 01/4/2023 đến ngày 01/4/2024, toàn tỉnh đã số hóa 494.771/849.149 thành phần hồ sơ khi tiếp nhận, đạt 58,27%; số hóa 428.867/926.506 kết quả giải quyết TTHC, đạt 46,29%.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP