Tin trong tỉnh

Nghệ An hoàn thành thêm 01 mô hình điểm của Đề án 06/CP

Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP, trong tháng 5/2024, các cấp, các ngành đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được giao, một số chỉ tiêu của đã vượt kế hoạch được giao. Tỉnh đã hoàn thành thêm 01 mô hình điểm của Đề án (mô hình triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở MOOC).

Thực hiện Thông báo số 307/TB-UBND ngày 22/04/2024 về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Hội nghị triển khai các giải pháp thúc đẩy thực hiện Đề án 06/CP và 38 mô hình điểm trên địa bàn tỉnh năm 2024, các đơn vị, địa phương đã tăng cường chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn từ đó đạt được một số kết quả tích cực. Tỉnh đã hoàn thành thêm 01 mô hình điểm của Đề án (mô hình triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở MOOC). Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai giai đoạn 2 Đề án thí điểm xây dựng Trung tâm IOC tỉnh Nghệ An, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa Trung tâm đi vào vận hành chính thức trong năm 2024.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát nhiệm vụ tại Đề án 06/CP, kế hoạch của UBND tỉnh để tham mưu, triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu đề ra; đặc biệt, 27 nhiệm vụ địa phương phải thực hiện và 11 nhiệm vụ của Bộ, ngành yêu cầu địa phương phối hợp triển khai tại Chỉ thị số 04/CT-TTg của Chính phủ. Đến nay, tỉnh đã triển khai hoàn thành 04 nhiệm vụ, tăng 01 nhiệm vụ so với tháng 4/2024; đang thực hiện 21 nhiệm vụ (nhiệm vụ năm 2024) và 13 nhiệm vụ triển khai theo giai đoạn, lộ trình đến năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương.

Công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, đột xuất tất cả các cấp và chế độ giao ban định kỳ đã đi vào nề nếp, gắn trách nhiệm thực hiện Đề án 06/CP với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền Luật Căn cước trên địa bàn đã được triển khai…

Tính từ ngày 17/4/2024 đến ngày 14/5/2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận trực tiếp và giải quyết 97.391/105.042 hồ sơ (đạt 92,72%) đối với 25 dịch vụ công thiết yếu. Hiện nay, 929/929 nhà trường đã thực hiện thu học phí không bằng tiền mặt; 529/529 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thực hiện việc sử dụng thẻ Căn cước công dân thay thế thẻ Bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh.

Tính đến ngày 15/5/2024, toàn tỉnh đã thu nhập được 2.445.151 hồ sơ định danh điện tử, trong đó đã kích hoạt được 1.940.606/1.708.473 hồ sơ (đạt 113,59% chỉ tiêu Bộ Công an giao)

Tuy nhiên, hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như chưa có quy trình dịch vụ công liên thông thủ tục cấp Thẻ bảo hiểm y tế với thủ tục cải chính hộ tịch. Việc thống kế tổng hợp số lượng hồ sơ dịch vụ công thiết yếu của 63 tỉnh, thành đang làm thủ công, chưa có tính năng báo cáo tổng hợp… Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện mô hình “Đảm bảo điều kiện công dân số” trong đó có nội dung lập chứng thư số cho cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay cá nhân, doanh nghiệp sử dụng chứng thư số công cộng phải trả phí cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, hiện chưa có nguồn kinh phí và cơ sở pháp lý để cấp miễn phí cho doanh nghiệp, người dân…

Trong thời gian tới, các Sở, ban, ngành UBND cấp huyện tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC đảm bảo các chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các thể chế, hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi các mặt hoạt động của xã hội và cơ quan nhà nước từ thủ công sang ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền Đề án 06/CP, Luật Căn cước, có cách làm hay, sáng tạo để áp dụng tại mỗi địa phương, mỗi vùng miền, qua đó đưa nội dung, lợi ích của Đề án 06/CP đi đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt tuyên truyền việc thống nhất sử dụng tài khoản VneID là tài khoản duy nhất trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024 theo quy định …

Tác giả: PT (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP