Trong nước

Kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Hữu Thanh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định kỷ luật khiển trách ông Phạm Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định kỷ luật Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Sở Tài chính; ông Phạm Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Đinh Huy Hưng, Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Hải Dương.

Ông Phạm Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Dương bị kỷ luật khiển trách.

Cụ thể, ngày 27/12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã nghe Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế Hải Dương và các cá nhân liên quan.

Sau khi xem xét báo cáo của Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương phân tích, đánh giá các vi phạm, xem xét nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến các vi phạm, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với các tập thể và cá nhân, đối chiếu với quy định của Đảng và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Sở Tài chính Hải Dương chính nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Hữu Thanh và ông Đinh Duy Hưng.

Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương xem xét hình thức kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể thuộc Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hải Dương. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hải Dương quyết định thi hành kỷ luật đối với Chi ủy Chi bộ CDC tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2022 bằng hình thức cảnh cáo.

Thi hành kỷ luật đối với các ông: Nguyễn Phúc Thiện, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Giám đốc; Hoàng Văn Huỳnh, Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thúy, Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Giám đốc CDC Hải Dương bằng hình thức khiển trách.

Như VTC News đưa tin, chiều 23/12, Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương phát thông cáo báo chí kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế đã vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm trong việc quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm của đảng viên là người đứng đầu Đảng ủy và người đứng đầu tổ chức đảng trực thuộc.

Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trên, trách nhiệm thuộc về Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế và ông Phạm Hữu Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Đinh Huy Hưng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Phạm Hữu Thanh thiếu sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, điều hành, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sai phạm nghiêm trọng tại đơn vị trực tiếp phụ trách là CDC Hải Dương.

Ông Đinh Huy Hưng đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Sở Y tế ban hành và trình UBND tỉnh Hải Dương ban hành nhiều văn bản không đúng quy định của pháp luật.

Các vi phạm của Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế và ông Phạm Hữu Thanh, ông Đinh Huy Hưng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP