Video

Lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch nước

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong khoảng thời gian từ 10 giờ tới 11 giờ ngày 2/3.

Sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khoá XV khai mạc, kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét bầu ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng - giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp bất thường được diễn ra sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ và quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Quy trình bầu Chủ tịch nước được Quốc hội thực hiện trong buổi sáng ngày 2/3. Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử; Quốc hội thảo luận tại Đoàn; biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; lập ban kiểm phiếu và bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Nghi thức tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước được tiến hành ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.

Theo chương trình, Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong khoảng thời gian từ 10 giờ tới 11 giờ ngày 2/3.

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP