Video

Mẹ chiến sĩ hy sinh tại Nghệ An nói về cuộc điện thoại cuối cùng với người con trai duy nhất

Bà Trần Thị Ngọc Bích - mẹ chiến sĩ Phạm Giang Nam cho biết trước khi hy sinh, anh điện về nói được nghỉ phép.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP