Kinh tế

Nghệ An: 6 tháng thu ngân sách gần 7.000 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2020 thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước đạt 6.964,5 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán và bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, thu nội địa được 6.454,5 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán và bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2019. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu được 510 tỷ đồng, đạt 28,3% dự toán và bằng 61,1% so với cùng kỳ năm 2019. Như thế, thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 không đạt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu và thu nội địa sau khi loại trừ tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì không đạt tiến độ theo dự kiến.

Một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn như: thu từ doanh nghiệp Trung ương, thu từ khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh chịu tác động rất lớn, đồng thời các khoản thu nêu trên được Chính phủ thực hiện gia hạn thời gian nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ sẽ ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước trong năm 2020.

Về chi ngân sách địa phương, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An giao: 27.118,85 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 của Nghệ An ước thực hiện 14.223,4 tỷ đồng, đạt 52,4% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An giao.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 4.885 tỷ đồng, đạt 74,1% dự toán. Chi đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2020 tăng do chủ yếu tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2019 chuyển qua, nguồn vượt thu ngân sách năm 2019 của các cấp ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP