Ngân sách năm 2022 'dư dả' trên 222.000 tỷ đồng

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước vượt 26,4% dự toán năm và đạt gần 1,8 triệu tỷ đồng. Kết thúc năm 2022, ngân sách nhà nước vẫn còn thặng dư 222,5 nghìn tỷ đồng...

Giảm dự toán thu ngân sách năm 2020 của tỉnh Nghệ An là có cơ sở

Tại phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu cho rằng chỉ tiêu thu ngân sách đề ra năm 2020 là 15.216 tỷ đồng, thấp hơn kết quả đạt được trong năm 2019 (15.500 tỷ đồng); đề nghị xem xét nâng dự toán thu ngân sách năm 2020. Đại biểu Lê Xuân Đại đã có những phân tích cụ thể về vấn đề này.

Mỗi người Việt gánh hơn 34 triệu đồng nợ công năm 2018

Dư nợ công ước thực hiện năm 2017 là 3.128 nghìn tỷ đồng; ước năm 2018 là 3.409 nghìn tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi người Việt có thể gánh hơn 34 triệu đồng nợ công năm nay, tăng gần 3 triệu đồng mỗi người so với năm 2017.

Thanh Hóa: Đề xuất chi ngân sách 1,7 tỷ đồng cho 3 cán bộ đi Mỹ

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa vừa xây dựng dự toán kinh phí tổ chức cho 3 cán bộ lãnh đạo tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thẩm định. Chỉ với 3 cán bộ đi Mỹ để quảng bá địa phương nhưng tổng kinh phí dự toán cho chuyến đi hơn 1,7 tỷ đồng


TOP