Tin trong tỉnh

Nghệ An: 97 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới

Nghệ An có chủ trương xây dựng thôn, bản NTM từ năm 2016. Sau 3 năm thực hiện, đến nay 10 huyện miền núi đã có 97 thôn, bản đã đạt chuẩn NTM.

Tỉnh Nghệ An có 10 huyện miền núi triển khai xây dựng thôn, bản NTM gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong.

Đồng bào các dân tộc ở bản Xốp Thạng, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn đang ra sức phấn đấu thôn, bản đạt chuẩn NTM. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau 3 năm thực hiện xây dựng NTM thôn, bản theo bộ tiêu chí của tỉnh, các địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng thời có chính sách khuyến khích các thôn bản nên phong trào xây dựng NTM được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, vào cuộc một cách tích cực.

Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã có 97 thôn, bản về đích NTM (theo bộ tiêu chí của tỉnh, các thôn bản thực hiện 15 tiêu chí). Trong đó, năm 2016 có 6 thôn, bản; năm 2017 có 40 thôn, bản và năm 2018 có 51 thôn bản. Các huyện có nhiều thôn bản đã về đích NTM nhiều nhất là Tân Kỳ (19 thôn bản), Anh Sơn (15 thôn, bản), Nghĩa Đàn (14 thôn, bản)...

Năm 2019, Nghệ An phấn đấu có thêm 25 thôn bản đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí của tỉnh.

Thôn, bản vùng cao Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết: Với số thôn bản, đạt chuẩn NTM trong 3 năm qua như vậy là nhanh so với mục tiêu đặt ra của UBND tỉnh đến năm 2020 có ít nhất 100 thôn, bản đạt chuẩn NTM./.

Ngày 28/3/2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1263/QĐ-UBND quy định tạm thời Bộ tiêu chí xóm, bản nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Nghệ An. Quyết định này được thay thế bởi Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 1/6/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Nghệ An. Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới này là cơ sở sát thực để các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa triển khai thực hiện, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng NTM.

Tác giả: Xuân Hoàng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: Nông thôn mới , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP