Tin trong tỉnh

Nghệ An: Hàng ngàn cán bộ, đảng viên chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Ngày 30/7 các huyện, thành, thị ủy trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Có hàng ngàn cán bộ chủ chốt tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại TP. Vinh. Ảnh: Xuân Lợi

Tại Thành ủy Vinh, các cán bộ chủ chốt của thành phố và của 25 phường, xã đã được Tiến sỹ Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã truyền đạt những nội dung chính của 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp…

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã truyền đạt những nội dung chính của 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Ảnh: Xuân Lợi

Tại Thị ủy Thái Hòa, 200 cán bộ chủ chốt cũng đã được tiếp thu 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Đình Hòa – Bí thư Thị ủy Thái Hòa yêu cầu các đại biểu tiếp tục phổ biến, lan tỏa chủ trương của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt lưu ý cán bộ chủ chốt của địa phương coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của việc đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, kiên quyết khắc phục “bệnh” lười học nghị quyết, học tập theo kiểu hình thức, đối phó.

Có 200 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã Thái Hòa tham gia quán triệt Nghị quyết Trung ương 7. Ảnh: Hoàng Thủy

Tại huyện Quỳnh Lưu, có gần 500 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thị trấn Cầu Giát đã được học tập các Nghị quyết Trung ương 7.

Việc các Đảng bộ triển khai phổ biến Nghị quyết Trung ương 7 cho cán bộ, đảng viên là hoạt động hết sức quan trọng; là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Đây là các vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Gần 500 đại biểu thuộc Đảng bộ Thị trấn Cầu Giát tham gia quán triệt Nghị quyết Trung ương 7. Ảnh: Thanh Toàn

Sau khi nghiên cứu, học tập và tiếp thu, các huyện, thành, thị ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Tác giả: Ngân Hà – Xuân Lợi – Hoàng Thủy – Thanh Toàn

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP