Tin trong tỉnh

Nghệ An phân bổ 1.140.690 kg gạo hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày 21/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND phân bổ 1.140.690 kg gạo cho UBND các huyện hỗ trợ người dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Cụ thể, huyện Diễn Châu được hỗ trợ 11.340 kg; huyện Tân Kỳ được hỗ trợ 3.090 kg; huyện Quỳ Hợp được hỗ trợ 80.265 kg; huyện Anh Sơn được hỗ trợ 32.355 kg; huyện Tương Dương được hỗ trợ 156.990 kg; huyện Quỳ Châu được hỗ trợ 149.100 kg; huyện Quế Phong được hỗ trợ 162.750 kg; huyện Hưng Nguyên được hỗ trợ 5.295 kg; huyện Con Cuông được hỗ trợ 111.345 kg; huyện Thanh Chương được hỗ trợ 56.475 kg; huyện Kỳ Sơn được hỗ trợ 364.500 kg; huyện Nghĩa Đàn được hỗ trợ 5.235 kg; huyện Đô Lương được hỗ trợ 1.950 kg.

UBND tỉnh đề nghị Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp tại Trung tâm các huyện đảm bảo chất lượng, kịp thời; việc vận chuyển gạo cho các huyện hoàn thành trước ngày 27/01/2022.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện tổ chức tiếp nhận gạo từ Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh để kịp thời cấp phát gạo cho UBND các xã, thị trấn theo danh sách đã được UBND các huyện phê duyệt và số lượng UBND tỉnh đã phân bổ cho các huyện để cấp phát cho nhân dân bị thiếu đói; chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo cho các hộ gia đình thuộc diện thiếu đói tại các xã, phường, thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng quy định; việc cấp phát gạo cho nhân dân hoàn thành trước ngày 28/01/2022. Đồng thời, chủ động trích ngân sách địa phương để vận chuyển kịp thời gạo cứu đói cho nhân dân từ trung tâm huyện, thị đến trung tâm xã và các bản đối với các huyện vùng núi cao.

Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện trong việc cấp phát gạo đói cho người dân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo cứu đói cho nhân dân.

Tác giả: Kim Oanh (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

  Từ khóa: gạo hỗ trợ , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP