Kinh tế

Nghệ An tăng cường quản lý vấn nạn “cò đấu giá” đất lộng hành, dìm giá

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản 8443/UBND-NC về việc tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các Ban, ngành chức năng tăng cường quản lý hoạt động đấu giá QSD đất trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua, hoạt động đấu giá quyền sử dụng (QSD) đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều biến chuyển tích cực, việc tổ chức các cuộc đấu giá QSD đất cơ bản đảm bảo tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động đấu giá QSD đất còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: một số địa phương còn lúng túng trong việc thực hiện quy định về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, chưa bàn hành được các tiêu chí phù hợp với tài sản đấu giá để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, vai trò giám sát của UBND cấp huyện hiệu quả chưa cao, một số đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá chưa nghiêm túc; có nơi còn có hiện tượng “cò đấu giá” lộng hành, thông đồng, dìm giá hoặc nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá, gây mất an ninh trật tự địa phương, thất thoát nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia đấu giá…

Để tăng cường quản lý Nhà nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá QSD đất, khắc phục các tình trạng nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường tổ chức tuyên truyền, phố biến rộng rãi những nội dung của Luật đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 2/3/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn bằng hình thức phù hợp.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, quan hệ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động đấu giá QSD đất để chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế.

Chỉ đạo các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn đề cao trách nhiệm, tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động đấu giá QSD đất để tạo uy tín và thương hiệu của tổ chức mình.

Sở TN&MT tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất khi được UBND tỉnh giao đối với các dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dấn và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá QSD đất cho UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, công an cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá QSD đất; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá QSD đất theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện đấu giá QSD đất thuộc quản lý của mình; tổ chức đấu giá QSD đất, quản lý việc đầu tư xây dựng của các tổ chức, cá nhân sau khi trúng đấu giá QSD đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm. Nếu UBND cấp huyện không chỉ đạo dừng việc tổ chức đấu giá mà để xảy ra vi phạm thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản lắp đặt hệ thống camera an ninh trước khi tổ chức các cuộc đấu giá nhằm tăng cường minh bạch trong quá trình đấu giá, đồng thời có căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm các quy định pháp luật.

Chỉ đạo công an cấp huyện, các phòng, ngành có liên quan và UBND cấp xã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật khi ký chứng thực các văn bản ủy quyền để tham gia đấu giá; ký xác nhận tình trạng sức khỏe của người tham gia đấu giá; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu giá tài sản.

Tác giả: Bảo Trâm

Nguồn tin: infonet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP