Tin trong tỉnh

Nghệ An: Thông qua dự thảo Đề án đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất thông qua dự thảo Đề án đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I và báo cáo rà soát, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự án kiến thành lập phường trực thuộc thành phố Vinh.

Theo phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị, toàn bộ thị xã Cửa Lò sẽ được điều chỉnh về thành phố Vinh quản lý.

Trước đó, theo phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua, sẽ điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 7 phường: Nghi Hòa, Nghi Hải, Nghi Hương, Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Thuỷ, Thu Thủy thuộc thị xã Cửa Lò về thành phố Vinh quản lý. Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong thuộc huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh quản lý. Thành lập 4 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú và Nghi Đức.

Nhằm đảm bảo điều kiện đủ để đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh và thành lập các phường thuộc thành phố Vinh theo quy định, Sở Nội vụ đã tham mưu lập hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I theo tiêu chuẩn quy định.

Qua việc rà soát, phân tích, đánh giá, tổng hợp hiện trạng khu vực nghiên cứu lập đề án, đối chiếu với 5 tiêu chí đô thị loại 1 được quy định tại Nghị quyết số 26/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, hiện trạng về hạ tầng đô thị của thành phố Vinh mở rộng đạt được 83,24/100 điểm.

Bên cạnh đó, đối chiếu với 63 tiêu chuẩn của đô thị loại I được quy định tại Nghị quyết số 26/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, thành phố Vinh mở rộng có 32 tiêu chuẩn đạt và vượt; 22 tiêu chuẩn đạt điểm nhưng chưa đạt mức tối đa và 9 tiêu chuẩn chưa đạt điểm.

Như vậy, theo tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại I được quy định tại Nghị quyết số 26/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016 về phân loại đô thị, hiện trạng thành phố Vinh mở rộng đã đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại I theo quy định.

Bên cạnh lập đề án, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Nội vụ lập báo cáo đánh giá tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập phường gồm 4 xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức (thành phố Vinh) và 7 phường: Nghi Hòa, Nghi Hải, Nghi Hương, Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Thuỷ, Thu Thủy (thị xã Cửa Lò) theo Nghị quyết số 1210/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 26/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Sở Nội vụ Nghệ An, sau khi rà soát, đánh giá tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường và các phường dự kiến nhập về thành phố Vinh, đối chiếu với các quy định hiện hành, các khu vực dự kiến thành lập phường nêu trên đã đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố theo tiêu chuẩn của đô thị loại I.

Sau khi được thông qua, UBND tỉnh sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trình HĐND tỉnh Nghệ An, sau đó báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP