Nghệ An: Thông qua dự thảo Đề án đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất thông qua dự thảo Đề án đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I và báo cáo rà soát, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự án kiến thành lập phường trực thuộc thành phố Vinh.

Người chuyển giới không… 'vô hình'

Trong những năm gần đây, sự hiện diện của người chuyển giới tại Việt Nam đang ngày một rõ rệt, có khoảng 300.000- 500.000 người chuyển giới. Mặc dù Bộ luật Dân sự sửa đổi năm 2015 đã thừa nhận quyền của người chuyển đổi giới tính, nhưng đến nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật, chưa có các quy định cụ thể về các quyền ở các lĩnh vực khác nhau của người chuyển đổi giới tính…


TOP