Tin trong tỉnh

UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Chiều 24/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An. Đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Bá Hảo trình bày dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An

Dự thảo Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung hoạt động thông tin đối ngoại, nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc quản lý nhà nước và phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Theo Dự thảo Quy chế, nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh là tuân thủ các nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại quy định tại Điều 3 Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại. Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh và sự chỉ đạo điều hành thống nhất của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan Trung ương, các đơn vị, địa phương trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh và có liên quan đến tỉnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở tất cả các cấp, các đơn vị, địa phương, các lực lượng xã hội, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại. Chủ động triển khai công tác thông tin đối ngoại vừa toàn diện, thường xuyên, vừa có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn; kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh từ đó thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh ở trong nước và của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế…

Dự thảo Quy chế quy định rõ nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của tỉnh, gồm: Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch đã ban hành theo quy định. Tổ chức bộ máy, xây dựng cơ chế, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật nâng cao năng lực hoạt động thông tin đối ngoại. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Quản lý, hướng dẫn, chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh; chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí của nước ngoài; cung cấp thông tin cho người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế; cung cấp thông tin tình hình đất nước và thế giới vào tỉnh Nghệ An; tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong nước và nước ngoài thông tin về tỉnh Nghệ An. Hợp tác quốc tế về hoạt động thông tin đối ngoại. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật…

Dự thảo Quy chế cũng quy định nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương trong việc tổ chức thông tin đối ngoại.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Văn Toàn đề nghị cần phân công nhiệm vụ cụ thể các Sở, ngành trong dự thảo Quy chế

Tại cuộc họp, đại diện các Sở, ngành, địa phương cơ bản đồng tình với các nội dung của dự thảo Quy chế; đồng thời cũng đã góp ý cụ thể vào các nội dung, nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện dự thảo Quy chế.

Đ/c Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về nội dung dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan soạn thảo rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, nhiệm vụ các Sở, ngành, địa phương liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Quy chế trình phiên họp UBND tỉnh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP