Trong nước

Phó ban Tổ chức T. Ư: Thống nhất cao chọn trường hợp 'đặc biệt' Bộ Chính trị khóa XIII

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó ban Tổ chức T.Ư, cho biết T.Ư khóa XII thống nhất cao lựa chọn một số người thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội XIII.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư. ẢNH GIA HÂN

Nhân Đại hội XIII của Đảng sắp tổ chức, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó ban Tổ chức T.Ư, trả lời báo chí về công tác chuẩn bị nhân sự, phương hướng nhân sự T.Ư khóa XIII và các trường hợp đặc biệt T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII dự kiến trình Đại hội lần này.

Quy hoạch T.Ư khóa XIII cơ bản đảm bảo chất lượng

* Xin ông cho biết, số lượng, chất lượng cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII so với khóa XII như thế nào?

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư: Trên cơ sở tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh.

Đồng thời, kế hoạch cũng xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Những người được quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư, về cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng; đã được đào tạo qua 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược, là nguồn nhân sự hết sức quan trọng để chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

* Những điểm mới, nổi bật trong Phương hướng xây dựng Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giới thiệu cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ Đại hội XIII là gì, thưa ông?
- Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao. Đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.

Thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hoà, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả; bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc…,nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành T.Ư nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.

Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hoá cho cả tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh. Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các hội nghị T.Ư lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành T.Ư khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo quy định.

T.Ư khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức, 20 dự khuyết

* Vậy Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII dự kiến có bao nhiêu người, thưa ông?

- Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII đã xác định: Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII có 200 người, trong đó 180 ủy viên T.Ư Đảng chính thức và 20 ủy viên T.Ư Đảng dự khuyết.

* Vậy còn về các trường hợp đặc biệt giới thiệu tái cử Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII?

- Xuất phát từ tình hình thực tiễn; căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của T.Ư Đảng và cơ quan Nhà nước; Ban Chấp hành T.Ư khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số người thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII xem xét, lựa chọn bầu tham gia Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII.

Về cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội XIII, theo ông Nguyễn Thanh Bình, tổng số đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là 1.587 đại biểu, gồm: 1381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định và 191 đại biểu đương nhiên là ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư khóa XII.

Trong đó, về giới tính có 222 đại biểu nữ (chiếm 13,99%); về dân tộc, có 175 đại biểu là dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%); về độ tuổi, có 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%), 3 đại biểu trên 70 tuổi, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,2 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 76 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 33 tuổi; về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có 1.067 đại biểu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (chiếm 67,32%), 71 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%); về trình độ lý luận chính trị, có 1.579 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm tỷ lệ 99,49%).

Tác giả: Lê Hiệp

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP