Trong nước

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận thêm nhiệm vụ mới

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng và giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 29/5/2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể.

Theo danh sách phê duyệt, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phó Trưởng ban Thường trực); ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng và giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong việc thực hiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Ảnh VGP/Quang Thương

Trước đó, hồi tháng 10/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái được giao làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Theo quyết định Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình xây dựng đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn như nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; Chủ trì điều phối và tổ chức các hoạt động hợp tác, tham vấn và trao đổi với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế do Thủ tướng Chính phủ giao.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP