Kinh tế

Sabeco khó thoát bị truy thu khoản thuế hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều khả năng, khoản lợi nhuận 2.790 tỷ đồng dùng để chia cổ tức cho các cổ đông giai đoạn trước năm 2016 sẽ được Sabeco sử dụng vào việc nộp phạt khoản thuế tiêu thụ đặc biệt bị truy thu theo kết luận của kiểm toán Nhà nước.

Như vậy, tranh cãi từ lúc khởi động kế hoạch bán vốn Nhà nước đến khi người Thái chính thức tiếp quản, gần 3 năm qua, khoản thuế bị truy thu treo lơ lửng trên đầu "cô gái đẹp" Sabeco lên tới hơn 4.700 tỷ đồng vẫn chưa đi đến quyết định cuối.

Sabeco khó thoát bị truy thu khoản thuế hàng nghìn tỷ đồng

Cụ thể, khoản thuế tiêu thụ đặc biệt tại Tổng công ty Bia rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) phải nộp bổ sung trong giai đoạn 2007-2015 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước là 4.769 tỷ đồng.

Sau kết luận của kiểm toán, Sabeco đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ số thuế theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan thanh tra.

Theo đó, Sabeco đã tiến hành nộp bổ sung cho giai đoạn 2007-2015 là trên 4.300 tỷ đồng, gồm Thanh tra Bộ Tài chính truy thu gần 845 tỷ đồng; Tổng cục Thuế truy thu gần 1.356 tỷ đồng; Thanh tra Chính phủ trên 1.978 tỷ đồng và do Sabeco tự kê khai bổ sung là hơn 181 tỷ đồng.

Tại thời điểm nộp bổ sung này, phía Sabeco khẳng định, việc thực hiện nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bổ sung của giai đoạn 2007-2015 theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền nên được hiểu là “Tạm nộp” chứ không phải là “Nộp”. Bởi, việc tạm nộp này là theo chỉ đạo của Bộ Công Thương trong lúc chờ các cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Cũng theo báo cáo của Sabeco, trong quá trình thực hiện thoái vốn tại bản công bố thông tin cho Nhà đầu tư trước khi bán 53,59% vốn Nhà nước, số tiền 2.790 tỷ đồng cùng với các tài sản, vốn lưu động ngắn hạn, dài hạn, các vấn đề liên quan đến việc phải nộp các khoản liên quan đến truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt cũng được cáo bạch tại Bản công bố thông tin.

Nghĩa là giá trị cổ phiếu chào bán gồm các khoản giá trị hữu hình (vốn tài sản, các khoản tiền…), các giá trị vô hình (thương hiệu, trình độ nguồn nhân lực, văn hoá doanh nghiệp…). Như vậy, giá trị cổ phiếu đã bao gồm cả khoản lợi nhuận chưa phân phối những năm trước còn để lại…

Liên quan đến vấn đề này, Thanh tra Nhà nước cho rằng, do không nhận được văn bản kết luận của Kiểm toán Nhà nước nên cơ quan này chưa thể tham gia ý kiến.

Bộ Tư Pháp thì cho rằng, pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt thay đổi theo từng thời kỳ. Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính trong mỗi kỳ cũng có quy định khác nhau về giá để làm căn cứ tính thuế. Vì vậy, việc kiến nghị truy thu thuế thiêu thụ đặc biệt căn cứ vào quy định của pháp luật để thu đúng, thu đủ, không làm thất thu ngân sách Nhà nước và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

Liên quan đến kiến nghị nộp khoản lợi nhuận chưa phân phối…, theo Bộ Tư Pháp, các cơ quan chức năng cần rà soát thật kỹ quy định hiện hành, đảm bảo kiến nghị có cơ sở pháp lý, đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan…

Trong văn bản mới đây tập hợp ý kiến một số bộ ngành để báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương cũng cho rằng cần xử lý dứt điểm kiến nghị của kiểm toán. Theo đó, Thủ tướng cần chỉ đạo Bộ Tài chính quyết định và hướng dẫn Sabeco nộp ngay số tiền chậm nộp thuế và phạt hành chính đối với khoản thuế tiêu thụ đặc biệt còn thiếu trong giai đoạn 2007-2015.

Tác giả: H. Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP