Nghệ An: Vì sao Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương "lật kèo" đối tác cũ?

Mặc dù chưa hết thời hiệu hợp đồng dân sự đã ký kết nhưng Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương đã “lén lút” đề nghị tổ chức đấu thầu quyền sử dụng tài sản công cho đối tượng khác. Khi bên B phát hiện sự việc liên tục có văn bản đề nghị Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương thực hiện hết thời gian như hợp đồng đã cam kết theo quy định của pháp luật nhưng đơn vị này vẫn bất chấp để đạt được mục đích của mình.


TOP