Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có về đích đúng hạn?

Mặc dù quá trình thi công gặp thời tiết không thuận lợi, thiếu nguồn đất đắp, nguyên vật liệu tăng giá, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật… đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, tuy nhiên doanh nghiệp dự án và các nhà thầu đang tích cực đẩy nhanh tiến độ để về đích đúng hạn.

Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt chậm tiến độ

Khối lượng thi công các gói thầu dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt chỉ mới đạt 15,3%, chậm 7,3% so với kế hoạch và yêu cầu mà Bộ GTVT và Ban QLDA 6 đề ra. Đến nay, nhà thầu mới huy động được 93/129 mũi thi công, thiếu 36 mũi thi công theo yêu cầu.

Cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt chính thức tìm được nhà đầu tư BOT

Ngày 13/5, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Liên danh HÒA HIỆP - CIENCO4 - NÚI HỒNG - TRƯỜNG SƠN - VINA2) đã chính thức ký kết hợp đồng BOT dự án xây dựng cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.


TOP