Đối tượng cướp tiệm vàng từng làm trưởng phòng ở Cục Thi hành án dân sự

Nguyễn Văn Tam khai, từng làm Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. Do thiếu nợ rất nhiều, Tam nghỉ việc và đi xuất khẩu lao động kiếm tiền trả nợ. Khi Tam trở về Việt Nam, bị các chủ nợ liên tục đòi nợ, Tam nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để trả nợ.

Bắt nghi phạm trộm hơn 24 cây vàng

Công an xác định Hùng là thủ phạm đột nhập vào hiệu vàng Thanh Thúy để trộm hơn 24 cây vàng có tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng.


TOP