Bình quân mỗi ngày có 4 doanh nghiệp bất động sản giải thể

Theo VARS, thị trường bất động sản đã có tín hiệu tích cực nhưng chưa có kết quả cụ thể, chưa thoát khỏi khó khăn, trầm lắng. Nhiều doanh nghiệp vẫn lao đao, đối mặt với khủng hoảng và phá sản, bình quân mỗi ngày có 4 doanh nghiệp bất động sản giải thể.

'Nghẹt thở' vì dòng tiền, gần 1.200 doanh nghiệp bất động sản đã giải thể

Nhiều doanh nghiệp bất động sản tuy có tổng tài sản có giá trị lớn và đã thực hiện nhiều biện pháp giảm sâu giá bán, tăng chiết khấu đến 45-50% nhưng vẫn rất khó bán được hàng vì hầu như không có người mua. Doanh nghiệp thiếu tiền mặt, âm dòng tiền, thiếu thanh khoản nghiêm trọng, có thể dẫn đến tình trạng chết trên đống tài sản.


TOP