Tính năng được kỳ vọng nhất trên iOS 17

iOS 17 có thể bổ sung tính năng tương tác với các widget trên màn hình chính, để chúng không còn là những cửa sổ “chết”, không khác gì biểu tượng ứng dụng như trước đây.


TOP