Chiều 12/4, Nghệ An ghi nhận 1.299 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 378 ca cộng đồng tại 15 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 12/04/2022), Nghệ An ghi nhận 1.299 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 19 địa phương, trong đó, có 378 ca cộng đồng tại 15 địa phương; có thêm 1 bệnh nhân mắc bệnh nền tử vong do nhiễm COVID-19.

Sáng 13/3, Nghệ An ghi nhận 4.076 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 1.229 ca cộng đồng tại 13 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 12/3/2022 đến 06h00 ngày 13/03/2022), Nghệ An ghi nhận 4.076 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 14 địa phương (TP Vinh: 750 ca, Diễn Châu: 430 ca, Quỳnh Lưu: 405 ca, Thanh Chương: 375 ca, TX Hoàng Mai: 343 ca, Quỳ Hợp: 302 ca, Nghĩa Đàn: 292 ca, Nghi Lộc: 289 ca, Hưng Nguyên: 278 ca, Yên Thành: 231 ca, Quế Phong: 215 ca, Tân Kỳ: 83 ca, TX Cửa Lò: 82 ca, Quỳ Châu: 01 ca).

Chiều 27/02, Nghệ An ghi nhận 2.562 trường hợp mới nhiễm COVID-19, trong đó có 718 ca cộng đồng

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 27/02/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 2.562 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó, có 718 ca cộng đồng; 1.844 ca đã được cách ly từ trước (1.837 ca là F1, 07 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Sáng 03/02 Nghệ An ghi nhận 61 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 12 ca cộng đồng tại 4 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 02/02/2022 đến 06h00 ngày 03/02/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 61 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 11 địa phương (Tp.Vinh: 26 ca; Quỳnh Lưu: 07 ca; Quỳ Hợp: 06 ca; TX.Cửa Lò: 05 ca; Hưng Nguyên: 04 ca; Anh Sơn: 03 ca; Diễn Châu: 03 ca; Thanh Chương: 03 ca; TX.Hoàng Mai: 02 ca; Tương Dương: 01 ca; Kỳ Sơn: 01 ca).

Sáng 2/2, Nghệ An ghi nhận 38 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 11 ca cộng đồng tại 5 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 01/02/2022 đến 06h00 ngày 02/02/2022), Nghệ An ghi nhận 38 ca mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 09 địa phương (TP.Vinh: 12 ca, Diễn Châu: 7 ca, Anh Sơn: 6 ca, Quỳnh Lưu: 4 ca, Thanh Chương: 3 ca, Tân Kỳ: 2 ca, Tương Dương: 2 ca, Qùy Châu: 1 ca, Yên Thành: 1 ca).


TOP